Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | PROVERBIOS 27-31

Li Vivliae chalbe skʼoplal li jun lekil ants xchiʼuk ti baxbole

Li Vivliae chalbe skʼoplal li jun lekil ants xchiʼuk ti baxbole

Li ta kapitulo 31 ta slivroal Proverbios te chalbe skʼoplal jun aʼyej ti toj tsots skʼoplal ti albat yuʼun smeʼ li ajvalil Lemuele. Li ta pʼijil tojobtasel akʼbate, te chanubtasat ti kʼusi stalelal skʼan skʼelbe li jun tseb sventa xkʼot ta jun lekil ajnilale.

Li jun lekil ajnilale xuʼ jpat koʼontontik ta stojolal

31:10-12

  • Kʼalal oy kʼusi chichʼ nopbel skʼoplal ta sventa li utsʼ alalile, li ajnilale tstsakvan ta mukʼ kʼalal chal li kʼusi tsnope xchiʼuk maʼuk tskʼan ti xichʼ pasel li kʼusi tskʼane.

  • Li smalale spatoj yoʼonton ti xtojob ta snopel li kʼusitik tspas li yajnile xchiʼuk muʼyuk chalbe ti akʼo skʼan permiso ta skotol li kʼusi tspase.

Li lekil ajnilale lek snaʼ x-abtej

31:13-27

  • Mu snaʼ masuk slajes takʼin xchiʼuk lek noʼox sba li xkuxlejal sventa lekuk sak xvinaj li yutsʼ yalale xchiʼuk ti makʼlinbiluk noʼox yuʼune.

  • Tsots ta x-abtej xchiʼuk ta skʼel ta kʼakʼal akʼobal li yutsʼ yalale.

Li jun lekil ajnilale lek oy ta mantal

31:30

  • Ta xtun ta stojolal Dios xchiʼuk chakʼ persa sventa lekuk xil sba xchiʼuk.