Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Kerem tseb, ochan li ta «mukʼta tiʼ [nae]»; mu xavikta ta tsʼakal

Kerem tseb, ochan li ta «mukʼta tiʼ [nae]»; mu xavikta ta tsʼakal

Mu tsotsuk ta nopel ti muʼyuk ta xijmalubutike xchiʼuk ti muʼyuk chkʼot ta jtojolaltik «li chopol [ora]» o vokoliletik ti chakʼ li malubele (Ec 12:1). Mi kerem tsebote, ¿mi chanop ti oy to ep yorail avuʼun sventa xata kʼusitik ta mantal, jech kʼuchaʼal ti xa-och li ta abtelal ta tsʼakal orae?

«Li yorail xchiʼuk li kʼusitik muʼyuk malabil chkʼot ta pasele» chkʼot ta jtojolaltik, yuʼun jech tsnuptanik li kerem tsebetik eke (Ec 9:11TNM). Yuʼun muʼyuk buchʼu sna ti «kʼu yelan [xkuxlejalik] li okʼome» (Snt 4:14). Jaʼ yuʼun, mu me jaʼuk to xavikta ta tsʼakal li kʼusi chakʼan chata ta mantale. Ochan li ta «mukʼta tiʼ na ti ch-ikʼvan batel ta spasel abtelaletike», ti xuʼ to avuʼun spasele (1Ko 16:9). Muʼyuk me chopol chavaʼi aba ta tsʼakal.

Jlom li kʼusitik xuʼ xavakʼ ta avoʼonton stael ta mantale

  • Cholmantal ta yan kʼop.

  • Ti xa-och ta prekursore.

  • Ti xabat ta junuk li ta Chanobvunetik sventa Diose.

  • Ti xakolta aba ta svaʼanel Salonetik o yan kʼusitike.

  • Ti xa abtej ta Betele.

  • Ti xatun kʼuchaʼal jkʼelvanej ta sirkuitoe.

Tsʼibao li kʼusi chakʼan chata ta mantale.