Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Noviembre ta 2016

 LI JKUXLEJALTIKE

¿Kʼuxi ta tunesel li livro Chchanubtasvan ti mas kʼun ta aʼibel smelolale?

¿Kʼuxi ta tunesel li livro Chchanubtasvan ti mas kʼun ta aʼibel smelolale?

Li livro What Can the Bible Teach Us? (muʼyuk to ta tsotsil) xkoʼolaj tajek kʼuchaʼal li livro Chchanubtasvan[e]. Li livroetik taje, koʼol xchiʼuk xcholet ta xalbe batel skʼoplal li kʼusitik melel ta Vivliae. Pe li ta achʼ livroe, ti kʼu yelan chchapbe smelolal xchiʼuk ti kʼu yelan chalbe srasonale jaʼ mas kʼun ta aʼiel. Taje jaʼ laj yichʼ nopel ta sventaik li buchʼutik mu xaʼibeik lek smelolal li livro Chchanubtasvan[e]. Li slajebtik xa batel spajinail li livroe, muʼyuk xa li apendisee, jaʼ xa noʼox tsʼibetik ta yok vun ti chtakvan batel ti bu chalbe jutuk smelolal jpʼelantik kʼop xchiʼuk jpʼel chaʼpʼel kʼopetik ti te oy li ta parafoe. Li kapituloetike muʼyuk yichʼoj talel li sjakʼobil ta slikebale xchiʼuk muʼyuk li svulesobil ta joltik ta slajebe. Li kʼusi xa noʼox te yichʼoj talele, jaʼ xa noʼox te chalbe smelolal li kʼusitik melel chal ta Vivlia ti te la jchanbetik talel skʼoplal li ta parafoetike. Jech kʼuchaʼal li livro Chchanubtasvan[e] xuʼ xkakʼtik ta kʼusiuk noʼox ora, akʼo mi yan-o vunetik chichʼ akʼel li ta u taje. ¿Kʼuxi xuʼ lek jtunestik li kʼusitik yichʼoj talel li livro taje sventa xkakʼtik-o li chanubtaseletik ta Vivliae?

STSUTSEB. Ta jutuk mu skotoluk li krixchanoetike xuʼ jech jchanubtastik-o ti kʼu onoʼox yelan nopem xkaʼitik yakʼel estudioe, jaʼ xkaltik, ta jchantik li parafoetik li ta livro Chchanubtasvan[e] xchiʼuk jakʼtik li sjakʼobil te talem ta parafoe. Pe, ¿kʼusi stakʼ pasel mi mu snaʼ lek li kʼop o mu xtojob ta skʼelel li vun li buchʼu chkakʼbetik estudioe? Mi jaʼ jech taje, li jcholmantale skʼan me jaʼ stunes li livro Chchanubtasvan ti mas kʼun ta aʼibel smelolale. Yuʼun xuʼ jaʼ noʼox xichʼ albel smelolal li kʼusi chal ta jpʼel chaʼpʼel noʼox kʼop li ta stsutsebal kapituloe, vaʼun xuʼ xkalbetik ti akʼo skʼel ta stuk xa noʼox li kʼusi chal li parafoetike. Jutuk mu skotoluk velta xuʼ xlaj kalbetik smelolal ta voʼlajuneb noʼox minuto li jvokʼ kʼusi melel chal ta Vivliae. Li stsutsebale mu toj masuk chalbe smelolal jech kʼuchaʼal ta jujun kapituloe. Taje jaʼ skʼan xal ti skʼan lek xchapan sba li jcholmantal li ta jujuvokʼ xchanobile xchiʼuk skʼan stsak ta venta ti kʼu yelan li buchʼu chakʼbe estudioe. Mi chchanik li parafoetike, li jcholmantale xuʼ me stunes li stsutseb sventa svulesobil ta joltike.

TSʼIB TI CHALBE MAS SMELOLALE. Li jujupʼel kʼope xchiʼuk li kʼusi skʼan xale lek cholbil talel jech kʼuchaʼal chichʼ tael li ta parafoetike. Li jcholmantaletike jaʼ xa te tsnopik mi tskʼelik batel li tsʼibetik ta yok vun kʼalal yakal chchanik li livroe.