Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

11-17 yuʼun noviembre

2 JUAN 1-13; 3 JUAN 1-14; JUDAS 1-25

11-17 yuʼun noviembre
 • Kʼejoj 128 xchiʼuk orasion

 • Slikeb tsobajel (3 min. o mu sta)

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

 • «Akʼik persa sventa te oyoxuk-o li ta melel mantale» (10 min.)

  • [Akʼo ta ilel li video Yaʼyejal slivroal 2 Juan].

  • [Akʼo ta ilel li video Yaʼyejal slivroal 3 Juan].

  • [Akʼo ta ilel li video Yaʼyejal slivroal Judas].

  • Jud 3. «Tsots skʼan xavakʼbeik yipal ta sventa li xchʼunel [oʼontonale]» (w04 15/9 paj. 11, 12 par. 8, 9).

 • Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae (8 min.)

  • Jud 4, 12. Li chopol viniketik ti te oyik ta tsobobbaile, ¿kʼuxi xkoʼolaj ta «tonetik ti nakʼajtik ta yut voʼ» xchiʼuk ti te «jmoj yakal [chveʼike]»? (it-1 paj. 125 par. 7; it-2 paj. 861 par. 10).

  • Jud 14, 15. ¿Kʼu yuʼun laj yal Enok jun albil kʼop ti kʼotem xa ta pasel yaʼele, pe bakʼin chkʼot ta pasel? (wp17.1 paj. 12 par. 1, 3).

  • ¿Kʼusi chchanubtasot ta sventa Jeova li xchanel Vivlia avi xemanae?

  • ¿Kʼusitik yan kʼupilik sba la ata li ta xchanel Vivlia avi xemanae?

 • Skʼelel Vivlia (4 min. o mu sta): 2Jn 1-13 (th xcha. 12).

TOJOBKUTIK MAS TA SPASEL LI KABTELTIKE

 • Svideoal ta sventa li sba velta ta jchiʼintik ta loʼile (4 min.): Akʼo ta ilel li videoe, vaʼun jmoj xavalbeik batel skʼoplal xchiʼuk li tsobobbaile.

 • Sba velta ta jchiʼintik ta loʼil (2 min. o mu sta): Jaʼ tuneso ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik» (th xcha. 1).

 • Sba velta ta jchiʼintik ta loʼil (3 min. o mu sta): Jaʼ tuneso ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik». Li krixchanoe oy kʼusi chal ti xuʼ xpaj-o jloʼiltike (th xcha. 6).

 • Sba velta ta jchiʼintik ta loʼil (3 min. o mu sta): Jaʼ tuneso ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik», vaʼun akʼbo li tarjeta ti chalbe skʼoplal li jw.org (th xcha. 11).

LI JKUXLEJALTIKE

 • Kʼejoj 87

 • Kʼusitik chtun ta tsobobbail (15 min.)

 • Xchanel Vivlia ta tsobobbail (30 min.): jy kap. 90.

 • Li kʼusi la jchantik avie xchiʼuk li kʼusi ta jchantik ta yan xemanae (3 min.)

 • Kʼejoj 147 xchiʼuk orasion