Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

¿Mi xkiltik li stalelaltak Dios ti mu xvinaj ta kʼelele?

¿Mi xkiltik li stalelaltak Dios ti mu xvinaj ta kʼelele?

Kʼalal chkiltik jun kʼupil sba nichim, kʼalal ta jkʼeltik li kʼanaletike o li ukʼum ti toyol tajek chyal tale, ¿mi ta jnoptik ta stojolal li Jpasvanej kuʼuntike? Li kʼusitik pasbile jamal chakʼ kiltik li stalelaltak Jeova ti mu xvinaj ta kʼelele (Ro 1:20). Mi ta jnopbetik skʼoplal li kʼusitik pasbile jaʼ me jech chkiltik li stalelaltak Diose: li sjuʼele, li kʼanelal yuʼune, li spʼijile, li stukʼilale xchiʼuk ti oy slekil yoʼontone (Sl 104:24).

¿Kʼusitik spasbentak Jeova chavil jujun kʼakʼal? Akʼo mi nakalutik ta jun mukʼta lum, xuʼ xkiltik mutetik o teʼetik. Kʼalal ta jkʼeltik lek li kʼusitik pasbile xuʼ me jaʼ skoltautik sventa mu jvul tajek koʼontontik li ta jvokoltike xchiʼuk ti jchʼuntik lek ti jaʼ chchabiutik ta sbatel osil li Jeovae (Mt 6:25-32). Mi oy avalab anichʼnabe, koltao sventa xilik li stalelaltak Jeova ti jun to yutsile. Kʼalal mas ta jtojbetik ta vokol Jeova ta sventa li kʼusitik spasoje mas to me nopol chkaʼi jbatik ta stojolal (Sl 8:3, 4).

MI LA AKʼELIK LI VIDEO LI KʼUSITIK PASBILE JAʼ SVENTA XICHʼ ALBEL-O SMUKʼULAL LI DIOSE: LI KʼAKʼAL XCHIʼUK LI JELTOS KOLORETIKE, TAKʼIK LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • ¿Kʼu yuʼun xuʼ xkiltik jeltos koloretik?

  • ¿Kʼu yuʼun chjel li junantik koloretike?

  • ¿Kʼu yuʼun jeltos skoloraltak chkiltik li vinajele?

  • ¿Kʼusi koloretik toj alakʼ sba aviloj li ta spat xokon anae?

  • ¿Kʼu yuʼun skʼan jchʼakbetik yorail sventa jkʼeltik lek li kʼusitik pasbile?

¿Kʼusi chakʼ jchantik li kʼakʼal xchiʼuk li jeltos koloretik ta sventa li stalelaltak Jeovae?