Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | JENESIS 42, 43

Snaʼ spajesel sba li Josee

Snaʼ spajesel sba li Josee

42:5-7, 14-17, 21, 22

¿Mi xnop avuʼun kʼu yelan laj yaʼi sba Jose kʼalal laj yilbe sat li sbankiltake? Xuʼ ox van laj yakʼ sba ta ojtikinel xchiʼuk la smeyan li sbankiltake o xuʼ van lik spak li kʼusi pasbate. Pe maʼuk la spas li kʼusi tskʼan yoʼontone. ¿Kʼusi van chapas ti voʼotuk oy kʼusi chopol spasojbot junuk avutsʼ avalal o yan buchʼue? Li Josee laj yakʼ kiltik ti jnaʼtikuk jpajtsan jbatike xchiʼuk ti junuk noʼox koʼontontike, muʼyuk me lek mi jaʼ noʼox ta jpastik ta anil ti kʼu yelan chkaʼi jbatike.

¿Kʼuxi xuʼ xachanbe Jose kʼalal oy kʼusi tsots chanuptane?