Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Koltao avalab anichʼnabik sventa xchanbeik stalelal li Kristoe

Koltao avalab anichʼnabik sventa xchanbeik stalelal li Kristoe

Ta melel xmuyubajik tajek li totil meʼiletik kʼalal chilik ti jaʼ chakʼ ta yoʼontonik spasbel yabtel Dios li yalab xnichʼnabike, ti chkuchik li jtel teʼ sventa vokolile xchiʼuk ti tstsʼakliik-o batel li Jesuse (Mr 8:34; 3Jn 4). Pe, ¿kʼuxi xuʼ skolta yalab xnichʼnabik sventa xakʼ xkuxlejalik ta stojolal Jeova, ti xichʼik voʼe xchiʼuk ti xchanbeik stalelal li Kristoe? ¿Kʼuxi chakʼ ta ilel ti chapal xa sventa chichʼ voʼ li alab nichʼnabiletike?

Kʼelo li bu chal: «Jun aʼyej ta sventa li totil meʼiletike», li ta foyeto ‹Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetike, akʼbeik yichʼ voʼ›, ta pajina 4 xchiʼuk 5. Vaʼun jmoj xatakʼik li sjakʼobiltak liʼe:

  1. ¿Kʼusi tspas li jun yajtsʼaklom Kristoe?

  2. ¿Kʼusi skʼan xakʼbeik xchan yalab xnichʼnabik li totil meʼiletike?

  3. Jech kʼuchaʼal chal li tekstoetik liʼe, ¿kʼuxi xuʼ xakʼ ta ilel li jun kʼox kerem o tseb ti chapal xa sventa xichʼ voʼe?