Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

«Ti kʼusi spasoj ta jun li Diose...»

«Ti kʼusi spasoj ta jun li Diose...»

Li ta smantal Moisese chal ti persa skʼan akʼo spasbeik svunal li xtuchʼel snupunelik li malaliletike. Taje jaʼ sventa mu aniluk xtuchʼ li snupunelike. Li jbabeetik ta relijion ta skʼakʼalil Jesuse, laj yakʼik mantaletik sventa mu xa tsotsuk xaʼiik li xtuchʼel nupunele, vaʼun li malaliletike xuʼ xtuchʼ snupunelik akʼo mi muʼyuk tsots li kʼusi kʼot ta pasel yuʼunike (nwtsty li bu chalbe mas smelolal li Mr 10:4, 11: «Svunal sventa xbat li yajnilike», «Buchʼu tsutes-o yajnil», «Tsloʼla snup xchiʼil»). Li Jesuse laj yal ti jaʼ Jeova li buchʼu la slikes li nupunele (Mr 10:2-12). Li buchʼutik nupunemike «pasik xa ta jun», jaʼ xkaltik ti jmoj xa oyik-o ta sjunul xkuxlejalike. Jech kʼuchaʼal chal li ta Mateoe, li kʼusi noʼox srasonal ti xuʼ xtuchʼ snupunelike, jaʼ noʼox mi oy buchʼu mulivaj yuʼunike (Mt 19:9).

Li buchʼutik muʼyuk chtunik ta stojolal Jeovae jaʼ jech chilik li nupunel jech kʼuchaʼal laj yilik li fariseoetike, maʼuk xa jech chilik jech kʼuchaʼal laj yil li Jesuse. Yuʼun chtuchʼ snupunelik akʼo mi jaʼ noʼox chlik yuni kʼopik. Pe li yajtsʼaklomtak Kristoe, toj tsots skʼoplal chilik li kʼusi jamal laj yalbe sbaik kʼalal nupunike, jaʼ yuʼun chakʼik persa yoʼ xakʼ ta xkuxlejalik li beiltaseletik ta Vivlia sventa xchapan li skʼopike. Mi laj akʼelik li video Li kʼanelal xchiʼuk li ichʼbail ta mukʼe tspas ta jun li utsʼ alalile, takʼik li sjakʼobiltak liʼe:

  • Li ta anupunele, ¿kʼuxi xuʼ xavakʼ ta akuxlejal li kʼusi chal Proverbios 15:1 xchiʼuk kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ti jech xapase?

  • ¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li kʼusi chal Proverbios 19:11 sventa mu masuk xlik akʼopik li ta anupunelike?

  • Mi chanop chatuchʼ anupunel ta skoj ti ep akʼopike, ¿kʼusitik baʼyel skʼan xajakʼbe aba?

  • ¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li kʼusi chal Mateo 7:12 sventa xakʼot ta lekil malalil o ta lekil ajnilale?