Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Mayo ta 2016

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Mi chkʼot van ta pasel xanaʼ junuk kʼakʼal li kʼusi chal liʼe?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 21:3, 4

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista Li Jkʼel osil ta toyole, chalbe skʼoplal kʼuxi chkʼot ta pasel li kʼusi yaloj tspas Diose xchiʼuk ti kʼusi sbalil xuʼ xatabee.

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (ta pajina 16)

Kʼusi ta jakʼtik: Kʼelavil li sjakʼobil liʼe. [Kʼelo li baʼyel sjakʼobil ti xuʼ van te xichʼ tabel stakʼobil li ta pajina 16]. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 4:11

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista Li Jkʼel osil ta toyole, chalbe skʼoplal kʼusi chal Vivlia ta sventa li sbi Diose.

CHCHANUBTASVAN

Kʼusi ta jakʼtik: Oy buchʼutik tsnopik ti jaʼ sventainoj balumil li Diose. Pe ¿mi anaʼoj ti mu jechuk chal li Vivliae?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: 1Jn 5:19

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li livro liʼe chalbe lek smelolal li kʼusi chchanubtasvan Vivlia ta sventa liʼe xchiʼuk yan kʼusitik.

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole