Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chano stsʼibael karta

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chano stsʼibael karta

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Li ta baʼyel sventa Korintiose jaʼ jun li ta 14 skarta Pablo ti la stsʼiba sventa spatbe yoʼonton li yermanotak ta baʼyel sigloe. Oy tajek sbalil kʼalal ta jtsʼibatik jlikuk kartae, yuʼun li buchʼu chkʼot ta skʼobe xuʼ ep ta velta xchan, jaʼ yuʼun skʼan lek jnoptik kʼusi ta jtsʼibatik li ta jlik kartae. Jaʼ jtos ti kʼuxi xuʼ jcholbetik mantal li kutsʼ kalaltike, li buchʼutik xkojtikintike xchiʼuk li buchʼutik vokol ta jtatik ta cholbel mantale. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ van oy la jtatik jun krixchano ti lek laj yaʼi mantale, pe ti vokol xa van ta jtatik yan veltae o vokol ta jtatik ta cholbel mantal li buchʼutik nakajtik ta jpʼej na ti lek chabibile, ti mu stakʼ xij-och ti bu nakalike o ti nom to bu nakajtike. ¿Kʼusi skʼan teuk ta joltik kʼalal ta jtsʼibabetik jlikuk karta li buchʼu mu xkojtikintike?

¿KʼUXI TA PASEL?

  • Jaʼ jech xatsʼiba ti kʼu yelan nopem xavaʼi chachol mantale. Baʼyel alo ti buchʼuote xchiʼuk jamal xavalbe ti kʼu yuʼun chatsʼibabe li kartae. Oyuk kʼusi lek xajakʼbe xchiʼuk albo skʼoplal li jpajinatik ta Internete. Ta tsʼakale, xuʼ xavalbe skʼoplal li chanubtaseletik ta Vivlia li ta jpajinatike (ti muʼyuk to ta tsotsile), li chanubtasel chkakʼtik ta naetike xchiʼuk stituloal junuk kapitulo li ta vunetik ti jaʼ ta jtunestik sventa chkakʼtik-o chanubtasele. Jech xtok, li ta kartae xuʼ xatikʼ ochel jlikuk tarjeta sventa skʼoponot, jlikuk takel ta ikʼel o jlikuk tratado.

  • Mu me toj epuk kʼusi xatsʼiba, yuʼun xuʼ me xchʼajub ta xchanel li yajval nae (kʼelo kʼuxi ta tsʼibael jlik karta).

  • Kʼelo ti lekuk tsʼibabil li kartae, ti kʼunuk ta chanele, ti lekuk ta aʼiele, ti spatuk oʼontonale xchiʼuk ti ichʼbiluk ta mukʼ xaʼi sba li yajval nae. Tojo ti kʼu yepal skʼan tojel sventa xatak batel li kartae.