Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik

●○○ SBA VELTA TA JCHIʼINTIK TA LOʼIL

Kampanya sventa Snaʼobil slajel Kristo (3 kʼalal ta 31 yuʼun marso): Ta jkʼan ta jtakotkutik ta ikʼel ta jun tsobajel ti toj tsots skʼoplale, li jlik vun liʼe jaʼ avuʼun. Li ta 31 yuʼun marsoe ta smiyonal noʼox krixchanoetik tstsob sbaik ta spʼejel balumil sventa tstaik ta naʼel li slajel Jesuse. Li uni vun liʼe te chal kʼusi ora xchiʼuk bu ta xjelav li tsobajele. Jech xtok ta jtakotkutik ta ikʼel ta jun tsobajel ti toj tsots skʼoplal li ta xemanail 19 yuʼun marsoe, ti jaʼ sbi: «¿Buchʼu jaʼ ta melel li Jesukristoe?».

Mi oy ta yoʼonton chavile, xi xajakʼbe komele: ¿Kʼu yuʼun cham li Jesuse?

○●○ SBA VELTA REVISITA

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼu yuʼun cham li Jesuse?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Mt 20:28

Kʼusi xuʼ jakʼbetik komel: ¿Kʼusi xuʼ jtatik ta skoj li pojelale?

○○● XCHIBAL VELTA REVISITA

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼusi xuʼ jtatik ta skoj li pojelale?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ro 6:23

Kʼusi xuʼ jakʼbetik komel: ¿Kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti ta jtojtik ta vokol li pojelale?