Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chanubtaso kʼuxi xuʼ xchapan sba li avaj-estudioe

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chanubtaso kʼuxi xuʼ xchapan sba li avaj-estudioe

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Mi chchapan sba li buchʼu chichʼ estudioe, mas me kʼun chaʼibe smelolal xchiʼuk mas anil chvul ta sjol li kʼusi chkakʼbetik xchane. Taje jaʼ chkoltaat-o yoʼ mas anil xchʼi ta mantal. Pe akʼo mi yichʼoj xa voʼ, skʼan onoʼox me xchapan sba li ta tsobajeletik xchiʼuk li ta cholmantal sventa vikʼiluk-o li sate (Mt 25:13). Jech oxal chaʼa, mi snaʼ lek kʼu yelan chchanunaj xchiʼuk mi nopem xaʼi jech tspase chkoltaat-o me ta sjunul xkuxlejal. Jaʼ yuʼun toj tsots skʼoplal ti ta slikebal noʼox jkoltatik li kaj-estudiotik yoʼ xchapan li slivroe.

¿KʼUXI TA PASEL?

  • Skʼan me voʼotuk baʼyel xachapan aba (Ro 2:21). Teuk ta anopben li kʼusitik chtun yuʼun li avaj-estudio kʼalal yakal chachapan abae (km 11/15 paj. 3). Akʼbo yil kʼu yelan apasoj subrayar o abonoj li alivroe.

  • Tijbo yoʼonton sventa xchapan sba. Kʼalal nopoltik noʼox chichʼ estudioe, albo ti te smakojbe skʼoplal jun chanubtasel ti skʼan xchapan sbae, ti kʼusi sbalil xuʼ stabe xchiʼuk kʼusitik xuʼ spas sventa xchʼakbe lek yoraile. Junantik ermanoetike chakʼbeik ta chʼom slivro li yaj-estudioik kʼalal yakal chchanunajik yoʼ xil kʼusi jelel-o xchiʼuk li slivroe. Kʼupil kʼoptao kʼalal chchapan sbae.

  • Chanubtaso yoʼ xchapan sba. Junantik ermanoetike chchʼakbeik yorail yoʼ jaʼuk xchanubtas li yaj-estudioik ti kʼuxi xuʼ spas subrayar li slivroe.