Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Yakal tstakik ta ikʼel krixchanoetik sventa li Snaʼobil slajel Kristo li ta Esloveniae.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Marso ta 2018

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik

Slikeb jloʼiltik li ta kampanya sventa Snaʼobil slajel Kristo xchiʼuk li sjakʼobiltake: ¿Kʼu yuʼun cham li Jesuse? ¿Kʼusi xuʼ jtatik ta skoj li pojelale?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Li buchʼu tskʼan mukʼ skʼoplal avuʼunike, skʼan baʼyel xkʼot ta avajtunelik»

¿Mi chijtun ta stojol Dios yoʼ xkichʼtik ojtikinel xchiʼuk ti lekuk jkʼoplaltike? Li jtunel ti bikʼit chakʼ sbae tspas abtelaletik ti jaʼ noʼox yiloj li Jeovae.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Jchʼuntik li chaʼtos mantaletik ti toj tsotsik skʼoplale

¿Kʼusitik jaʼ li chaʼtos mantaletik ti toj tsotsik skʼoplal laj yal Jesuse? ¿Kʼu yelan xuʼ xkakʼtik ta ilel ti ta jchʼuntike?

LI JKUXLEJALTIKE

Kʼuxi xuʼ jchʼiestik li kʼanelal ta stojolal Dios xchiʼuk li jchiʼiltaktike

Skʼan jkʼantik Dios xchiʼuk li jchiʼiltaktike. Sventa jchʼiestik li kʼanelale skʼan jchantik skotol kʼakʼal li Vivliae.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Vikʼiluk me lek jsatik li ta slajebal kʼakʼale

Epal krixchanoetike maʼuk baʼyel chakʼ ta xkuxlejalik li kʼusitik sventa mantale. Pe ¿kʼusi tspasik li buchʼutik vikʼil satik ta mantale?

LI JKUXLEJALTIKE

Nopol xa slajeb skotol li kʼusitik oy ta balumile

Li kʼusi laj yal Jesuse, ¿kʼuxi chakʼ ta ilel ti kuxulutik xa ta slajebal kʼakʼale? Chichʼ takʼel li ta video Nopol xa slajeb skotol li kʼusitik oy ta balumile.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Vikʼiluk me asatik»

¿Buchʼu jaʼ skʼoplal li jnupunele, li tojol tsebetik ti pʼijike xchiʼuk li tojol tsebetik ti bolike? ¿Kʼusi chchanubtasutik ta sventa li lajuneb tojol tsebetike?

LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chanubtaso kʼuxi xuʼ xchapan sba li avaj-estudioe

Skʼan ta slikebal noʼox jkoltatik li kaj-estudiotik yoʼ xnop xaʼi xchapanel li slivroe. ¿Kʼuxi xuʼ jpastik?