Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼusi jaʼ li matanal mas lek yakʼojbutik li Diose?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Jn 3:16

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe te chalbe skʼoplal kʼu yuʼun li Diose la stak talel ta Balumil Jesus sventa tal chamuk ta jtojolaltik xchiʼuk kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti ta jtojtik ta vokol li matanal taje.

¿KʼUSI JAʼ LI AJVALILAL YUʼUN DIOSE? (T-36)

Kʼusi ta jakʼtik: [Akʼo ta ilel li pajina 1]. ¿Kʼusi chanop li voʼote? ¿Mi ta van xaval ti te oy ta yut koʼontontik li Ajvalilal taje, jaʼ li kʼusi oy ta yoʼonton Diose, o jaʼ jun ajvalilal ta vinajel?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Da 2:44; Is 9:6

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li vun liʼe te chalbe skʼoplal ti kʼusi sbalil chatabe li Ajvalilal yuʼun Diose.

TAKEL TA IKʼEL SVENTA SNAʼOBIL SLAJEL KRISTO

Xi xavale: Yakal ta jtakutik ta ikʼel krixchanoetik ta jun tsobajel ti toj tsots skʼoplale. [Akʼbo li uni vune]. Li ta 11 yuʼun avrile, ta smiyonal xa noʼox ta jtsob jbakutik ta spʼejel Balumil sventa jpaskutik li Snaʼobil slajel Kristoe. Ta xjelav jun mantal ti muʼyuk tojbile ti te chal kʼuxi ta jtabetik sbalil li matanal laj yakʼ Jesuse. Li uni vun liʼe te chal kʼusi ora xchiʼuk bu ta xjelav li tsobajele. Te ta jmalaotkutik.

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole