Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | JEREMÍAS 1-4

«Vuʼun chajcoltaot»

«Vuʼun chajcoltaot»
JELO TI KʼU YELAN XVINAJE
Sjelobil li kʼusi ta jkʼeltike
Jelo ti kʼu yelan xvinaje

Li Jeremiase yichʼoj van 25 jabil kʼalal akʼbat yabtel yuʼun Jeova ta j-alkʼope. Li stuke muʼyuk chapal laj yaʼi sba ta sventa li kʼusi akʼbat sbaine, pe albat yuʼun Jeova ti ta onoʼox xkoltaat-oe.

  1. 647

    Akʼbat yabtel ta j-alkʼop li Jeremiase

  2. 607

    Laj yichʼ jinesel li Jerusalene

  3. 580

    Tsuts stsʼibael li livroe

Li fechaetik liʼe jaʼo kʼ.m.jkʼ.