Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Koltao avutsʼ avalal sventa teuk ta sjolik li Jeovae

Koltao avutsʼ avalal sventa teuk ta sjolik li Jeovae

Li Jeremiase albat ti akʼo xalbe judaetik ti chichʼik lajesel ta skoj ti la xchʼay ta yoʼontonik li Jeovae (Jer 13:25). ¿Kʼu yuʼun ti jech oyik ta mantal li jteklum taje? Li utsʼ alaliletik ta Israele muʼyuk la xchabiik ti kʼu yelan chil sbaik xchiʼuk li Jeovae. Jech kʼuchaʼal chvinaje, li totil meʼiletike muʼyuk yakal chchʼunik li kʼusi chal Jeova ta Deuteronomio 6:5-7.

Li avie, li utsʼ alaliletik ti tsotsik ta mantale chkoltavan sventa lekuk tsots li tsobobbaile. Kʼalal oy lek yorail yuʼunik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalik li totil meʼiletike, xuʼ me jech skolta yutsʼ yalalik sventa mu xchʼay ta sjolik li Jeovae (Sl 22:27). Kʼalal mi tsuts skʼelel li video Skʼan me te oyuk ta avoʼonton li kʼusi chkalbot avie: Chjakʼbat sloʼil utsʼ alaliletik, takʼo batel li sjakʼobiltak liʼe:

  • ¿Kʼuxi tsalem yuʼunik junantik utsʼ alaliletik li vokoliletik mas tsnuptanik kʼalal tspasik li yichʼel ta mukʼ Jeovae ta yutsʼ yalalike?

  • ¿Kʼusitik sbalil staojik ta skoj ti lek oy yorail yuʼunik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike?

  • ¿Kʼusitik skʼan jtsal sventa jpas li yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalale xchiʼuk kʼusi jnopoj ta jpas?