Li krixchanoutike mu xuʼ jventain jba jtuktik xchiʼuk muʼyuk jderechotik ta spasel

10:21-23

  • Ta skoj ti muʼyuk la saʼik beiltasel yuʼun Jeova li jbabeetik ta Israele, li jteklume la xchʼak sba.

  • Li buchʼutik la xchʼunik li beiltasel chakʼ Jeovae, jun noʼox yoʼontonik, xmuyubajik xchiʼuk lek noʼox oyik.