Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li stestigotak Jeovae yakal tstakik ta ikʼel krixchanoetik ta Snaʼobil slajel Kristo ta Albania.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Marso ta 2017

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk li kʼusi melel chal Vivlia ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose. Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chachol mantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Vuʼun chajcoltaot»

Kʼalal akʼbat yabtel yuʼun Jeova ta j-alkʼope, li Jeremiase muʼyuk chapal laj yaʼi sba ta sventa li kʼusi akʼbat sbaine. ¿Kʼuxi patbat yoʼonton yuʼun li Jeovae?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Muʼyuk xa la xchʼunbeik smantal Jeova

Li j-israeletike la snopik ti te chlaj-o skʼoplal li kʼusi chopol tspasik kʼalal chakʼik matanaletike. Li Jeremiase tsots yoʼonton kʼalal laj yal ta jamal li smul j-israeletik xchiʼuk ti chloʼlavanike.

LI JKUXLEJALTIKE

Kʼuxi ta tunesel li foyeto ¿Buchʼutik tspasik li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeova avie?

Tuneso li foyeto sventa xojtikin avaj-estudio li stestigotak Jeovae, li kʼusitik tspasike xchiʼuk li kʼu yelan.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Lek me kʼusi chkʼot ta pasel yuʼunik li krixchanoetik mi la xchʼunik li beiltasel yuʼun Jeovae

Li ta voʼneal Israele, li buchʼutik la xchʼunik li beiltasel yuʼun Jeovae la skʼupinik jun oʼontonal, muyubajel xchiʼuk lek noʼox oyik.

LI JKUXLEJALTIKE

Kʼuxi ta tunesel li foyeto Chikintao kʼusi chal Dios

Tuneso li lokʼoletike, li tekstoetik ti tsotsik skʼoplal sventa li buchʼutik mu snaʼik lek skʼelel vune.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Li j-israeletike la xchʼay ta sjolik li Jeovae

¿Kʼusi smelolal laj yal Jeova kʼalal laj yalbe Jeremías ti xanav 500 kilometro kʼalal to ta ukʼum Éufrates sventa chbat snakʼ jun chukil ta lino noe?

LI JKUXLEJALTIKE

Koltao avutsʼ avalal sventa teuk ta sjolik li Jeovae

Kʼalal oy lek yorail yuʼunik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalik li totil meʼiletike, xuʼ me jech skolta yutsʼ yalalik sventa mu xchʼay ta sjolik li Jeovae. ¿Kʼuxi xuʼ jtsaltik li vokoliletik ti mas chichʼ nuptanele?