Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Kʼelo me aba li ta redes sosialese

Kʼelo me aba li ta redes sosialese

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Jech kʼuchaʼal yan kʼusitike, li redes sosialese xuʼ me jtunel kuʼuntik o xuʼ me jta-o jvokoltik yuʼun. Junantik yajtsʼaklomtak Kristoe muʼyuk bu tstunesik, li yantike tstunesik sventa skʼopon-o yutsʼ yalalik o yamigotakik. Pe li Satanase oy ta yoʼonton ti mu lekuk jtunestik li redes sosialese, yuʼun tskʼan ti tsokes-o jkʼoplaltike xchiʼuk ti mu xa lekuk xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae. Jaʼ yuʼun chaʼa, xuʼ me skoltautik li beiltaseletik ta Vivlia yoʼ xkiltik li kʼusitik xibal sbae xchiʼuk ti jpʼajtik jech kʼuchaʼal la spas li Jesuse (Lu 4:4, 8, 12).

LI KʼUSITIK XIBAL SBAE:

  • Ti jaʼ mas ta jchʼakbetik yoraile. Ti jaʼ xa batem-o tajek ta koʼontontik li stunesel redes sosialese xchiʼuk ti chbat ta koʼontontik stunesel li Internete xuʼ me jaʼ xa te x-echʼ-o ora kuʼuntik ti jaʼ xa muʼyuk yorail kuʼuntik li kʼusitik sventa mantale.

    Beiltaseletik ta Vivlia: (Ef 5:15, 16; Flp 1:10)

  • Ti ta jkʼeltik li kʼusi mu lekuke. Mi ta jkʼeltik lokʼoletik sventa chiʼinejbail ta vayele xuʼ me stij koʼontontik ta skʼelel pornografia xchiʼuk xuʼ stij koʼontontik chiʼinejbail ta vayel. Mi ta jkʼeltik li kʼusi tsmuyesik ta Internet li jvalopatinvanejetik ta mantale ta me skʼunibtas li xchʼunel koʼontontike.

    Beiltaseletik ta Vivlia: (Mt 5:28; Flp 4:8)

  • Ti jtaktik batel loʼiletik o lokʼoletik ti mu lekuk ta kʼelele. Ta skoj ti jloʼlavanej tajek li koʼontontike xuʼ me xlik jtaktik batel lokʼoletik ti mu lekuk ta kʼelele o jpuktik batel loʼiletik li ta redes sosialese. Pe taje xuʼ me sokes-o jkʼoplaltik o xuʼ me xkʼunib-o xchʼunel yoʼonton kuʼuntik li yantike.

    Beiltaseletik ta Vivlia: (Ro 14:13; Ef 4:29)

MI LAJ AKʼELIK LI VIDEO MU ME SYAKOT LI REDES SOSIALESE, ALBO SMELOLAL KʼUXI XUʼ MU JPASTIK LI KʼUSITIK LIʼE: