Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | LUKAS 1

Bikʼituk xkakʼ jbatik jech kʼuchaʼal bikʼit laj yakʼ sba li Mariae

Bikʼituk xkakʼ jbatik jech kʼuchaʼal bikʼit laj yakʼ sba li Mariae

Li Jeovae oy kʼusi laj yakʼbe sbain Maria ti stuk noʼox jeche xchiʼuk ti muʼyuk bu jech chakʼ yan veltae, yuʼun toj lek laj yilbe li stalelale.

1:38, 46-55

Ti kʼu yelan takʼav li Mariae, ¿kʼuxi xuʼ jnaʼtik ti...

  • ... bikʼit laj yakʼ sbae?

  • ... lek tsots li xchʼunel yoʼontone?

  • ... xojtikin lek li Vivliae?

  • ... lek snaʼ stoj ta vokole?