LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Slikeb loʼil: Li kʼusi chal ta slivroal Apokalipsis ta sventa li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼe, jaʼ li kʼusi mas ojtikinbil ta Vivliae. Li junantik krixchanoetike ta xiʼik-o, li yantike tskʼan tsnabeik mas skʼoplal.

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 1:3

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe te chalbe skʼoplal ti xuʼ jaʼ lekil aʼyejetik ta jtojolaltik li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼe.

KAKʼTIK TA CHANEL LI KʼUSI MELELE

Li kʼusi melele: ¿Mi ep sbalil chkiltik li kuxlejal ti jaʼ jun matanale?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 4:11

Li kʼusi melele: Skʼan ti xkichʼtik ta mukʼ li kuxlejale, yuʼun jaʼ jun matanal yakʼoj Dios. Oy ta koʼonton ta jchabi jbatik xchiʼuk muʼyuk ta koʼontontik ti chijmilvane. Toj ep sbalil chkiltik li kuxlejale.

¿KʼUSI SKʼAN OYUK TA UTSʼ ALALIL SVENTA OYUK LI MUYUBAJELE? (T-32)

Kʼusi ta jakʼtik: Kʼelo avil li sjakʼobil ta tratado liʼe xchiʼuk li stakʼobiltake. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Lu 11:28

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li tratado liʼe chalbe smelolal kʼuxi xuʼ stabe sbalil li avutsʼ avalale xchiʼuk kʼu yuʼun xuʼ jpat koʼontontik ta sventa li kʼusi chal Vivliae.

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole