Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Junio ta 2017

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | JEREMÍAS 51, 52

Li kʼusi chal Jeovae ta onoʼox xkʼot ta pasel

Li kʼusi chal Jeovae ta onoʼox xkʼot ta pasel

Lek xcholet laj yalbe skʼoplal Jeova li kʼusi chkʼot ta pasele

J-akʼ flecha yuʼun ajvalil ta Persia

«Meltsanic lec li aflechaique»

51:11, 28

  • Li jmediaetik xchiʼuk jpersiaetike lek xtojobik ta stʼilesel flechaetik xchiʼuk jaʼ li yabtejebik ti mas tsots skʼoplale. Chjuxbeik lek sniʼ li sflechaik sventa tsliʼ ochel li jbekʼtaltike.

«Li soldadoetic yuʼun Babiloniae iʼechʼ xa yoʼntonic ta paspleito»

51:30

  • Laj yalbe skʼoplal Nabonido ti «muʼyuk la spasik kʼop kʼalal ochik ta Babilonia li yajsoltarotak Ciroe». Taje jaʼ jech chal ek li albil kʼop ta slivroal Jeremiase.

Li kʼusi stsʼibaoj Nabonidoe

«Puru tontic xa te busul chcom ta Babilonia; [...] muʼyuc ta xcom, solel [chlilij]»

51:37, 62

  • Ta sjabilal 539 kʼ.m.jkʼ., ta kʼunkʼun laj batel yip li Babiloniae xchiʼuk muʼyuk xa ichʼbil ta mukʼ kom. Li Alejandro Magnoe tskʼan ox ti jaʼuk xkʼot ta skapital li Babiloniae, pe ta ora noʼox cham. Li ta baʼyel siglo ta jkʼakʼaliltike oy toʼox jayvoʼuk judaetik ti te nakalik ta Babiloniae, vaʼun li jtakbol Pedroe ay svulaʼan. Pe li ta xchanibal siglo une kʼajomal xa noʼox slilijemal, vaʼun ta mas tsʼakale chʼay-o skʼoplal.

¿Kʼuxi van tskoltaun ti kʼot ta pasel li albil kʼop taje?

 

¿Kʼusi xuʼ xkakʼbe xchan yantik ta sventa li albil kʼop taje?