Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Junio ta 2017

 LI JKUXLEJALTIKE

¿Mi achʼunoj ta melel ti chkʼot ta pasel li kʼusitik yaloj Jeovae?

¿Mi achʼunoj ta melel ti chkʼot ta pasel li kʼusitik yaloj Jeovae?

Li Josué xchiʼuk Salomone laj yakʼik venta ti ta onoʼox xkʼot ta pasel li kʼusi chal Jeovae, mu jpʼeluk chchʼay ta be (Jos 23:14; 1Re 8:56). Ti laj yilik kʼot ta pasel li kʼusi yaloj Jeova li chaʼvoʼ viniketik taje, jaʼ tskoltautik sventa jchʼuntik lek ti chkʼot onoʼox ta pasel li kʼusi yalojbutik eke (2Ko 13:1; Tit 1:2).

Sventa xanaʼ kʼuxi kʼot ta pasel yuʼun Jeova li kʼusi yaloj ta skʼakʼalil Josuee, jmoj xakʼelik xchiʼuk avutsʼ avalal li pelikula, Kʼot ta pasel skotol li kʼusi yaloje. Mi laje, jmoj xatakʼik li sjakʼobiltak liʼe: 1) ¿Kʼuxi xuʼ jechuk xchʼunel koʼontontik kʼuchaʼal Raabe? (Evr 11:31; Snt 2:24-26). 2) ¿Kʼuxi chakʼ kiltik ti chopol kʼusi ta jnuptantik mi yolbaj mu jchʼuntik mantal kʼuchaʼal la spas Acane? 3) Akʼo mi bankilal jpas kʼopetik li jgabaonetike, ¿kʼu yuʼun la sloʼlaik Josué sventa mu stsakatik ta kʼop? 4) ¿Kʼuxi kʼot ta pasel li kʼusi yaloj Jeova kʼalal la sibtasik jteklum Israel li voʼob ajvaliletik ti jaʼik li j-amorreoetike? (Jos 10:5-14). 5) ¿Kʼu yelan skoltaojot Jeova kʼalal jaʼ baʼyel chavakʼ ta akuxlejal li Ajvalilal yuʼune? (Mt 6:33).

Kʼalal ta jnopbetik skʼoplal ti kʼusitik kʼotem xa ta pasel yuʼun li Jeovae, ti kʼusitik yakal tspase xchiʼuk ti kʼusitik tspas ta mas tsʼakale, jaʼ me tstsatsubtas li xchʼunel koʼontontike (Ro 8:31, 32).

¿Mi jaʼ jech lek tsots xchʼunel avoʼonton kʼuchaʼal li Josuee?