Li buchʼutik tskʼan chkʼotik ta jnaklejetik ta stojolal li ta Ajvalilal yuʼun Diose skʼan me xchanbeik batel skʼoplal li Ajvalilal taje xchiʼuk li kʼusitik spasoj xa talele. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun maʼuk noʼox ta stsatsubtasbat li xchʼunel yoʼontonik ti yakal xa ch-ajvalilaj li Ajvalil taje, yuʼun chtijbat yoʼontonik xtok sventa xalbeik batel skʼoplal (Sl 45:1; 49:3). Kʼalal yakal chakʼel batel li video Li Ajvalilale: sien jabil xchiʼuk li kʼusitik to chtale, sabo stakʼobil li kʼusitik chichʼ jakʼel liʼe:

  1. ¿Kʼuxi koltaatik-o li «Foto-Drama de la Creación» li buchʼutik laj yilike?

  2. ¿Kʼuxi laj yichʼ tunesel li radio sventa xaʼiik li krixchanoetik li lekil aʼyejetike?

  3. ¿Kʼusi yan laj yichʼ tunesel sventa li cholmantale xchiʼuk kʼusi kʼot ta pasel yuʼun?

  4. ¿Kʼuxi lekubem talel li chapanel chichʼik li jcholmantaletike?

  5. ¿Kʼusi lekil chanubtasel chichʼik li buchʼutik chbatik li ta Chanob vun ta Galaade?

  6. ¿Kʼusi sbalil staojbeik li asambleaetik li steklumal Jeovae?

  7. ¿Kʼu yuʼun achʼunoj ti jaʼ melel li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk ti yakal xa ch-ajvalilaje?

  8. ¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti jaʼ te kakʼoj jbatik ta stojolal li Ajvalilal yuʼun Diose?