Yakal chcholik mantal xchiʼuk li tratado li ta Maltae.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Junio ta 2016

Kcʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk li tratadoetike. Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chachol mantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Pato avoʼntonic yuʼun li Mucʼul Diose; jaʼ pasic li cʼusitic leque

Akʼo ta akuxlejal li lekil beiltaseletik ti te chichʼ tael ta Salmo 37.

LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Tuneso li videoetik sventa xavakʼ ta ojtikinel li kʼusi melele

¿Kʼu yuʼun skʼan jtunestik ta cholmantal li videoetik liʼe? ¿Kʼuxi xuʼ mas xkʼot ta oʼontonal yuʼun li chanubtasel chkakʼtike?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Chchabiatik yuʼun Jeova li buchʼutik ipike

Li kʼusi laj yal David ti akʼbat snaʼ yuʼun Dios ta Salmo 41 chkoltaatik li tukʼil yajtuneltak Jeova kʼalal ipike o kʼalal chil svokolike.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Li Jeovae muʼyuk tspʼaj li buchʼu tsutes yoʼontone

Li ta Salmo 51, li Davide te chalbe skʼoplal li kʼu to yepal laj yil svokol ta skoj li tsatsal mulil la spase. ¿Kʼusi koltaat-o sventa xlekub ta mantal yan velta?

LI JKUXLEJALTIKE

Li Ajvalilale: sien jabil xchiʼuk li kʼusitik to chtale

Jaʼ xatunes li sjakʼobiltak liʼe sventa xachanbeik batel skʼoplal li kʼusi spasoj talel li Ajvalilal yuʼun Dios leʼ xa ta 1914.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Acʼbo sventain Mucʼul Dios scotol li avocole»

Li kʼusi akʼbat sna yuʼun Dios li David ta Salmo 55:22 xuʼ me skoltautik kʼalal oy jvokoltike xchiʼuk mi ta jvul koʼontontike.

LI JKUXLEJALTIKE

Li Jeovae ta skoltautik

Li Davide la skʼupil kʼopta ta skʼopojel li Diose. ¿Kʼusi versikuloal la skoltaot kʼalal jaʼo la nuptan liʼe?