Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

¿Kʼusi xuʼ xachan ta stojolalik?

¿Kʼusi xuʼ xachan ta stojolalik?

¿Mi jaʼtik to la avichʼ biiltasel kʼuchaʼal siervo ministerial o mol ta tsobobbail? Xuʼ van oy kʼusi mas xatojob spasel o mas ep chanunajemot kʼuchaʼal li yan ermanoetik ti biiltasbilik ta tsobobbaile. Akʼo mi jech, ep kʼusi xuʼ xachanbe ta stojolalik li tukʼil ermanoetik ti muʼyuk xa kʼusi sbainojik spasel li ta tsobobbail ta skoj ti oy xa sjabilalike, ti ipike o ti skʼan skʼel li yutsʼ yalalike.

MI LA AKʼELIK LI VIDEO KICHʼTIK TA MUKʼ LI ERMANOETIK TI JAL XA TUNEMIKTALE, TAKʼIK LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  1. 1. ¿Kʼuxi laj yakʼ ta ilel li ermano Richards ti yichʼoj ta mukʼ li ermano Bello?

  2. 2. ¿Kʼusi ti muʼyuk lek la spas li Bene xchiʼuk kʼu yuʼun?

  3. 3. ¿Kʼusi la xchan ta stojolal Eliseo li Bene?

  4. 4. ¿Kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti chkichʼtik ta mukʼ li ermanoetik ti ep xa kʼusi xchanojik spasele xchiʼuk ti oyuk kʼusi jchantik ta stojolalike?