Jun mol ta tsobobbail yakal chchanubtas jun kerem sventa xkoltavan li ta tsobobbaile.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Julio ta 2019

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik ta sventa ti kʼu yuʼun chkil jvokoltike xchiʼuk ti bakʼin ta xlaj li jvokoltike

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Jlokʼtik li jmol talelaltike, vaʼun jaʼ jlaptik li achʼ talelale

Mi laj xa ox kichʼtik voʼe, skʼan jechuk-o xkakʼtik persa ta yiktael li jmol talelaltike xchiʼuk ti jaʼuk jlaptik li j-achʼ talelaltike.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Jech-o xapatbe aba avoʼontonik xchiʼuk xatsatsubtasbe aba avoʼontonik ta jujuntal»

¿Kʼusi xuʼ jpastik sventa jpatbe jba koʼontontike?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Chichʼ akʼel ta ojtikinel li jpaschoplejale

Ta xichʼ aʼibel skʼoplal ti buchʼu jaʼ li jpaschoplejal te chal ta 2 Tesalonisenses 2.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Akʼo persa stael li kʼusi leke

Li kerem tsebetik ti yichʼojik xa voʼe skʼan xakʼik persa sventa xchʼiik ta mantal. ¿Kʼusi stakʼ spasik?

LI JKUXLEJALTIKE

¿Kʼusi xuʼ xachan ta stojolalik?

¿Mi jaʼ to lavichʼ biiltasel ta siervo ministerial o mol ta tsobobbail? ¿Kʼuxi xuʼ xavichʼ ta mukʼ xchiʼuk ti xachanbe stalelal li buchʼu oy xa sjabilale?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

¿Yichʼel ta mukʼ Dios o saʼel kʼulejal?

¿Kʼu yuʼun mas xijmuyubaj mi chkakʼtik persa chijtun ta stojolal Diose ti mu jechuk chkʼot ta pasel mi la jtsob jkʼulejaltike?

LI JKUXLEJALTIKE

¿Yichʼel ta mukʼ Dios o tajimol?

¿Kʼusi beiltasel ta Vivlia skʼan stsakik ta venta li yajtsʼaklomtak Kristo ta sventa li tajimole?