Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | SALMOS 69-73

Li yajtuneltak Diose oy tajek ta yoʼontonik li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae

Li yajtuneltak Diose oy tajek ta yoʼontonik li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae

Kʼalal oy tajek ta koʼontontik li melel yichʼel ta mukʼ Diose skʼan me lekuk xvinaj li ta jkuxlejaltike

69:9

  • Ti kʼu sjalil kuxi li Davide, laj yakʼ ta ilel ti oy tajek ta yoʼonton li Jeova.

  • Muʼyuk bu te noʼox skʼeloj David kʼalal chchopol kʼoptabat sbi li Jeovae.

Kʼalal jun noʼox yoʼonton chcholik mantal li buchʼutik oy xa sjabilalike xuʼ me skoltaik li buchʼutik mas kerem tsebik toe

71:17, 18

  • Li jtsʼibajom yuʼun Salmoe, xuʼ van jaʼ li Davide, laj yal ti tskʼan chalbe skʼoplal sjuʼel Jeova li ta jkʼol kuxlejal chtale.

  • Li totil meʼiletike xchiʼuk li buchʼutik yijik ta mantale, xuʼ me skoltaik li buchʼutik mas kerem tsebik toe.

Ta skoj ti oy tajek ta koʼontontik li kʼusi melele jaʼ tstij koʼontontik ta yalbel batel krixchanoetik ta sventa li kʼusi tspas li Ajvalilale

72:3, 12, 14, 16-19

  • Versikulo 3: jun xa noʼox me yoʼonton chkuxiik ta spʼejel Balumil li krixchanoetike.

  • Versikulo 12: ta me xichʼik koltael li buchʼutik abol sbaike.

  • Versikulo 14: muʼyuk xa me chichʼik utsʼintael o ilbajinel.

  • Versikulo 16: muʼyuk xa me buchʼu chil viʼnal.