Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Yakal chcholbeik mantal jun ants ta Camerún ti bu stsʼunojik epal tee.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Julio ta 2016

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk li foyeto Lekil aʼyejetik yakʼoj Dios. Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chachol mantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Jkʼupil kʼoptatik Jeova li j-aʼyej orasione

¿Kʼu yuʼun lek ti jpastik orasion ta sventa li kʼusi kalojbetik li Jeovae? ¿Kʼu yelan chkakʼtik iluk ti jpatoj koʼontontik ta stojolal Jeova kʼalal ta jpastik orasione? (Salmos 61-65)

LI JKUXLEJALTIKE

Kʼalal lek noʼox sba li jkuxlejaltike jaʼ me tskoltautik ta skʼupil kʼoptael li Diose

¿Kʼusi xuʼ jpastik mi lek noʼox sba li jkuxlejaltike? ¿Kʼuxi xuʼ jchanbetik li kʼu yelan xkuxlejal echʼ li Jesuse?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Li yajtuneltak Diose oy tajek ta yoʼontonik li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae

¿Kʼusi chakʼ jchantik ti oy tajek ta yoʼonton li melel yichʼel ta mukʼ Dios li Davide? ¿Kʼusi tstij koʼontontik spasel ti oy tajek ta koʼontontik li kʼusi melele? (Salmos 69-72).

LI JKUXLEJALTIKE

¿Mi xuʼ van xa-och ta prekursor regular junuk jabil?

Li buchʼutik ch-ochik ta prekursore tstaik epal bendisionetik.

LI JKUXLEJALTIKE

Oraetik sventa li abtelal ta prekursor regulare

Labal van sba chavil ti xuʼ xtunik ta prekursor regularetik li buchʼutik mu masuk xokobike o ti mu noʼox xuʼ chaʼiike.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Teuk me ta ajol li kʼusitik spasoj Jeovae

¿Kʼusitik spasoj li Jeovae? ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil kʼalal ta jnopbetik skʼoplale? (Salmos 74-78).

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

¿Buchʼu ti mas tsots skʼoplal chkaʼi ta jkuxlejaltike

Li jtsʼibajom yuʼun Salmo 83 laj yakʼ iluk ti jaʼ mas tsots skʼoplal ta xkuxlejal li Jeovae. Li voʼotik eke, ¿kʼuxi xuʼ xkakʼtik iluk?