Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

5-11 yuʼun fevrero

MATEO 12, 13

5-11 yuʼun fevrero

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

 • «Li lokʼolkʼop ta sventa li trigo xchiʼuk li chopol tsʼiʼlele» (10 min.)

  • Mt 13:24-26. Oy jun vinik ti la stsʼun trigo li ta yosile, pe tal jun yajkontra ti la stsʼun chopol jobel li ta trigoaltike (w13 15/7 paj. 9 par. 2, 3).

  • Mt 13:27-29. Li lekil trigoe jmoj chʼi xchiʼuk li chopol jobele jaʼ to ti kʼuxi laj yichʼ bulele (w13 15/7 paj. 10 par. 4).

  • Mt 13:30. Kʼalal la sta yorail chichʼ tsobele, li jtuchʼ trigoetike jaʼ baʼyel la stsobik li chopol jobele, vaʼun ta tsʼakale la stsobik li lekil trigoe (w13 15/7 paj. 12 par. 10-12).

 • Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae (8 min.)

  • Mt 12:20. ¿Kʼuxi xuʼ xijkʼuxubinvan jech kʼuchaʼal la spas li Jesuse? (nwtsty * li bu chalbe mas smelolal li Mt 12:20: «Mecha ti chtupʼ xae»).

  • Mt 13:25. ¿Mi stakʼ jchʼuntik ti oy buchʼu tstsʼun chopol tsʼiʼlel ta yosil yan krixchano li ta skʼakʼalil Vivlia akʼo mi oy xa kʼusi stsʼunoj tee? (w16.10 paj. 32).

  • ¿Kʼusi chchanubtasot ta sventa Jeova li xchanel Vivlia avi xemanae?

  • ¿Kʼusitik yan kʼupilik sba laj ata li ta xchanel Vivlia avi xemanae?

 • Skʼelel Vivlia (4 min. o mu sta): Mt 12:1-21.

TOJOBKUTIK MAS TA SPASEL LI KABTELTIKE

LI JKUXLEJALTIKE

 • Kʼejoj sn 44

 • Kʼusitik chtun ta tsobobbail (5 min.)

 • «¿Kʼusi chakʼ jchantik li lokʼolkʼopetik ta sventa li Ajvalilale?» (10 min.): Mantal ti xuʼ xichʼ jakʼele. Alo kʼuxi xuʼ xtun kuʼuntik ta cholmantal li lokʼolkʼop la stunes Jesuse.

 • Xchanel Vivlia ta tsobobbail (30 min.): jy kap. 7.

 • Li kʼusi la jchantik avie xchiʼuk li kʼusi ta jchantik ta yan xemanae (3 min.)

 • Kʼejoj sn 9 xchiʼuk orasion

^ par. 11 Li vun liʼe chʼabal ta jkʼoptik. Te chata Ti bu laj yichʼ lokʼesel li stakʼobiltak li ta Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios, programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj (mwbr).