Li spatobil koʼontontike xkoʼolaj ta jun ankla (Evr 6:19). Tskoltautik kʼalal ta jnuptantik vokoliletik ta mantale (1Ti 1:18, 19). Li vokoliletik taje xuʼ van jaʼ ta skoj ti muʼyuk kʼot ta pasel li kʼusi jmalaojtike, ti chchʼay li kʼusitik oy kuʼuntike, li tsatsal chamele, ti oy buchʼu chcham kuʼuntike o yan kʼusitik ti xuʼ muʼyuk xa tukʼ chkakʼ jbatik-o ta stojolal li Jeovae.

Li xchʼunel xchiʼuk li spatobil koʼontontike jaʼ tskoltautik sventa jchʼuntik ta melel li kʼusi jmalaojtik chtal ta jelavele (2Ko 4:16-18; Evr 11:13, 26, 27). Jaʼ yuʼun, skʼan jnopilanbetik skʼoplal li kʼusi yaloj ta melel Vivlia yoʼ jtsatsubtastik li spatobil koʼontontike, mu ventauk mi liʼ chijkuxi ta Balumile o ta vinajel. Mi jech ta jpastik taje, jaʼ me tskoltautik kʼalal ta jnuptantik vokoliletik xchiʼuk mas me xkuxet noʼox koʼontontik (1Pe 1:6, 7).

KʼALAL MI TSUTS SKʼELEL LI VIDEO «KUXETUK AVOʼONTONIK YUʼUN LI SPATOBIL OʼONTONALE», TAKʼO BATEL LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • ¿Kʼu yuʼun jaʼ jun slekil kʼelobil kuʼuntik li Moisese?

  • ¿Kʼusi sbainojik li joliletik ta utsʼ alalile?

  • ¿Kʼusi xuʼ xchanbeik skʼoplal kʼalal chichʼik ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike?

  • ¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li spatobil oʼontonal sventa tsotsuk avoʼonton kʼalal chanuptan vokolile?

  • ¿Kʼusi ti oy tajek ta avoʼonton staele?