Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | ISAÍAS 63-66

Li «achʼ vinajel banamil[e]» chakʼ muyubajel

Li «achʼ vinajel banamil[e]» chakʼ muyubajel

Li kʼusi laj yal Jeova ta Isaías 65 ti chichʼ chaʼmeltsanel li kʼusitike xkoʼolaj ti kʼotem xa ta pasel yaʼeluk kʼalal laj yale.

Li Jeovae ta xakʼ «ayinuc achʼ vinajel banamil», ti bu muʼyuk xa chtal ta joltik li kʼusitik echʼemik xae

65:17

¿Kʼusi jaʼ li «achʼ vinajel[e]»?

  • Jaʼ jun achʼ ajvalil ti chichʼ talel tukʼilal ta Balumile.

  • Taje te lik stsak talel yabtel ta 1914, ti jaʼo te lik ochuk ta Ajvalil li ta Ajvalilal yuʼun Dios li Kristoe.

¿Kʼusi jaʼ li «achʼ [...] banamil[e]»?

  • Jaʼ jtsop krixchanoetik ti likemik talel ta jeltos lumetik, jeltos skʼopik xchiʼuk stsʼunbalike yuʼun oy ta yoʼonton chchʼunbeik smantal li achʼ ajvalile.

¿Kʼuxi ti muʼyuk xa chtal ta joltik li kʼusitik echʼemik xae?

  • Li kʼusi chakʼ vul oʼonton xchiʼuk li kʼusi chopol jnuptanoj ta jkuxlejaltik o ta jnopbentike, muʼyuk xa me chtal ta joltik.

  • Li krixchanoetik ti tukʼ chakʼ sbaik ta stojolal Diose ta me skʼupinik li xkuxlejalik jujun kʼakʼal ch-echʼe, ta skoj ti muʼyuk xa kʼusi chopol tsnuptanike.