Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | ISAÍAS 52-57

Li Kristoe laj yil svokol ta jtojolaltik

Li Kristoe laj yil svokol ta jtojolaltik

«Solel naʼlebil, bajbil yuʼun li cristianoetique [...]. Li vuʼutique la jnoptic ti yuʼun ch-acʼbat nucul yuʼun Diose; la jnoptic ti yuʼun ch-acʼbat stoj smule, ti yuʼun tsbicʼtajesat yuʼun Diose»

53:3-5

  • Li Jesuse pʼajat xchiʼuk pakʼtae ta jchopolkʼoptavanej. Jlome tsnopik ti ch-akʼbat kastigo yuʼun li Diose, ti koʼol kʼuchaʼal ch-akʼbat svokol ta jun ibal sba chamele.

«Li Mucʼul Diose jech la scʼan ti laj yacʼ ta utsʼintaele [...]. Li cʼusi chapanbil yuʼun Mucʼul Diose, chcʼot ta pasel»

53:10

  • Toj echʼ noʼox laj yil svokol Jeova kʼalal laj yil cham li Xnichʼone. Pe muyubaj kʼalal laj yil ti tukʼ yoʼonton laj yakʼ sbae. Li Satanase la xchibal kʼopta li stukʼil yoʼonton yajtuneltak Diose. Li slajel Jesuse jaʼ te la stakʼ li kʼusi la xchibal kʼopta li Satanase xchiʼuk sventa stabeik sbalil li buchʼu tsutes yoʼontonike, sventa xkʼot ta pasel «li cʼusi chapanbil yuʼun Mucʼul Diose».