Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Fevrero ta 2016

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: Ti xichʼuk chʼunel li beiltasel liʼe, ¿mi mas van lek jechuk li jkuxlejaltike?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Evr 13:18

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li Vivliae chakʼbutik ta ilel ti toj tsots skʼoplal ta jkuxlejaltik ti mu jutik kʼope. Li Jkʼel osil ta toyole, ti jaʼ sventa eneroe jaʼ chalbe skʼoplal ti mu jutik kʼope.

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (ta pajina 16)

Kʼusi ta jakʼtik: Ta jkʼan chkaʼi kʼusi chanop ta sventa li sjakʼobil liʼe. [Kʼelbo baʼyuk li sjakʼobile]. Jlom krixchanoetike tsnopik ti oy to bu kuxul chijkome, pe li yantik xtoke tsnopik ti jaʼ te chlaj-o jkʼoplaltike. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ec 9:5

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe chalbe mas skʼoplal kʼusi chal Vivlia ta sventa taje. ¿Kʼu yuʼun mu jkʼeltik? Vaʼun xuʼ jloʼiltatik ta yan velta.

CHIKINTAO KʼUSI CHAL DIOS

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Mi chakʼan chanaki kʼuchaʼal chkiltik ta lokʼol liʼe? [akʼbo yil li pajina 2 xchiʼuk 3, vaʼun akʼo stakʼ].

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Jer 29:11

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li foyeto liʼe chakʼ kiltik ti tsots skʼoplal ti jchʼunbetik smantal li Diose, yuʼun xuʼ jkʼupintik li kʼusi xchapanojbutik ta mas jelavele [chanik li pajina 4 xchiʼuk 5].

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole