Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Xuʼ xa xichʼ cholel mantal ta Quebec

Xuʼ xa xichʼ cholel mantal ta Quebec

Kʼalal jaʼo yakal chichʼ chapanel li Pabloe laj yal ti oy sderecho xichʼ chapanel yuʼun li ajvalil Sesar ta skoj ti jaʼ jromail vinike. Li avi eke jaʼ jech ta jpastik kʼuchaʼal li Pabloe. ¿Kʼuxi la stunes sderechoik li kermanotaktik ta Canadá sventa spakbeik skʼoplal li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose? Mi la akʼelik li video Xuʼ xa xichʼ cholel mantal ta Quebec, takʼik li sjakʼobiltak liʼe:

  • ¿Kʼusi la snuptanik li kermanotaktik ta Quebeque?

  • ¿Kʼusi tratadoal ti stuk noʼox jech la spukike xchiʼuk kʼusi kʼot ta pasel?

  • ¿Kʼusi kʼot ta stojolal li ermano Aimé Bouchere?

  • ¿Kʼusi kʼot ta nopel yuʼun li Tribunal Supremo ta Canadá ta stojolal li ermano Bouchere?

  • ¿Kʼusi la stunesik li ermanoetike xchiʼuk kʼusi kʼot ta pasel?

  • ¿Kʼusi kʼot ta pasel kʼalal la stak ta ikʼel polisiaetik li jun jnitvanej ta relijion sventa xtuchʼ ta be li tsobajele?