14:3, 5; 14:4 Ch

Li Jeovae la spas jun «mucʼ ta stenlejal» li ta sjabilal 1914, taje jaʼo kʼalal la svaʼan ta ajvalilal li Mesiase, ti xkoʼolaj ta jun vits ti jaʼ li smukʼulal ta spʼejel vinajelbalumile. Li yajtuneltak Diose staojik-o tal chabiel li «ta stenlejaltic [...] yuʼun li [vitsetik]» leʼ xa talel ta 1919.

¿Kʼusi xuʼ spasik li krixchanoetik sventa te xjatavik batel li ta stenlejaltike?

14:12, 15

Li buchʼutik muʼyuk te oyik li ta stenlejaltik xkaltik yuʼun li Jeovae ta me xichʼik lajesel li ta Armajedone.

¿Kʼusi xuʼ jpas sventa te oyun-o li ta stenlejaltike?