Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Li chanubtasel chakʼbutik Diose tskoltautik sventa mu kʼusi chopol jnoptik ta stojolal yantik

Li chanubtasel chakʼbutik Diose tskoltautik sventa mu kʼusi chopol jnoptik ta stojolal yantik

Mu snaʼ xtʼujvan li Jeovae (Ech 10:34, 35). Lek chil skotol li krixchanoetike, mu ventauk bu lumal likemik, bu snitilulalik, steklumalik o kʼusi kʼopal chkʼopojik (Ap 7:9). Jaʼ yuʼun li ta tsobobbaile muʼyuk me lek ti oy kʼusi chopol ta jnoptik ta stojolal li yantike xchiʼuk ti xijtʼujvane (Snt 2:1-4). Yakal xa ta jkʼupintik li paraiso ta mantale, yuʼun kilojtik ti kʼuxi sjeloj xa stalelalik li krixchanoetike (Is 11:6-9). Mi ta jlokʼes ta koʼontontik li kʼusi chopol ta noptik ta stojolal yantike, jaʼ jech chkakʼtik ta ilel ti yakal ta jchanbetik stalelal li Diose (Ef 5:1, 2).

KʼELO LI VIDEO: JOHNY XCHIʼUK GIDEON: JKONTRA TOʼOX PE LI AVIE KERMANO XA. MI LAJE TAKʼO LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • Li chanubtasel yuʼun Jeovae, ¿kʼu yuʼun xuʼ tslajesbe skʼoplal li kʼusi chopol chichʼ nopel ta stojolal yantik xchiʼuk li pʼajbail ti jaʼ mu spas yuʼun li krixchanoetike?

  • ¿Kʼusi ti mas labal sba chavil ta sventa li kermanotaktik oy ta spʼejel Balumile?

  • ¿Kʼu yuʼun jaʼ yichʼobil ta mukʼ Jeova ti jmoj tsobolutike?