Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

«Liʼ oyun vuʼune, tacun batel»

«Liʼ oyun vuʼune, tacun batel»

Toj lek ta chanbel li slekil talelal li Isaiase. Laj yakʼ iluk ti oy xchʼunel yoʼonton xchiʼuk ta anil noʼox bat ti bu tskʼanik koltael akʼo mi mu snaʼ li kʼusi chbat spase (Is 6:8). ¿Mi oy kʼusi xuʼ xapas xchiʼuk avutsʼ avalal sventa chbat tunanik ti bu chtun mas jcholmantaletike? (Sl 110:3). Melel ti skʼan onoʼox jnoptik lek baʼyuk kʼalal skʼan to xijbate (Lu 14:27, 28). Akʼo mi jech, skʼan onoʼox me oyuk kʼusi xlokʼ ta koʼontontik yiktael sventa jcholtik li lekil aʼyeje (Mt 8:20; Mr 10:28-30). Jech kʼuchaʼal chakʼ iluk li video Li batkutik ta yan lum sventa chikoltavankutik, mas ep li bendisionetik ta jtatik kʼalal chijtun ta stojolal Jeovae, jaʼ mu sta li kʼusi laj kiktatike.

MI LAJ AKʼEL LI VIDEOE, TAKʼO LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • ¿Kʼusitik laj yiktaik li utsʼ alalil Williams sventa chbat tunikuk li ta Ecuadore?

  • ¿Kʼusi la stsakik ta venta kʼalal la snop bu chbat tunikuke?

  • ¿Kʼusi bendisionetik la staik?

  • ¿Bu xuʼ jtabetik mas yaʼyejal sventa jnaʼtik bu chtun yuʼunik mas koltael?

LI TA YAN VELTA YICHʼEL TA MUKʼ JEOVA TA AVUTSʼ AVALALE, CHANBEIK SKʼOPLAL LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • Li ta kutsʼ kalaltike, ¿kʼusi xuʼ jpastik sventa mas jcholtik li mantale? (km 8/11 paj. 4-6).

  • Mi mu xuʼ xijbat ta yan lume, ¿kʼutik yelan xuʼ xijkoltavan li ta jtsobobbailtike? (w16.03 paj. 23-25).