Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | MATEO 27, 28

Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetike: ¿kʼu yuʼun, bu xchiʼuk kʼuxi?

Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetike: ¿kʼu yuʼun, bu xchiʼuk kʼuxi?

28:18-20

¿Kʼu yuʼun skʼan jpastik ta yajtsʼaklomtak Kristo li krixchanoetike? Yuʼun ep kʼusitik smakoj li kʼusi akʼbil sventain li Jesuse xchiʼuk jaʼ akʼbat yuʼun li Jeovae.

¿Bu? Li Jesuse laj yalbe mantal yajtsʼaklomtak ti akʼo xchanubtasik li krixchanoetik «ta skotol jteklumetik» sventa xkʼotik ta yajtsʼaklomtake.

Skʼan jechuk-o jchanubtastik li krixchanoetik ta xchʼunel skotol li mantal laj yal komel li Jesuse.

  • ¿Kʼuxi xuʼ jchanubtastik li krixchanoetik li ta smantaltak Jesuse?

  • ¿Kʼuxi xuʼ jkoltatik li kaj-estudiotik yoʼ xakʼ ta xkuxlejal li chanubtaseletik yuʼun Jesuse?

  • ¿Kʼuxi xuʼ jkoltatik li kaj-estudiotik yoʼ xchanbeik stalelal li Jesuse?