Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj  |  Avril ta 2018

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik stunesel li kʼusitik chijchanubtasvan-oe

Tojobkutik stunesel li kʼusitik chijchanubtasvan-oe

Xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jvaʼantik jpʼejuk na kʼalal ta jpastik ta yajchankʼop Kristo li krixchanoetike. Pe sventa spas kuʼuntike, skʼan jchantik lek stunesel li kabtejebtike. Ta skoj ti jaʼ li kabtejebtik mas tsots skʼoplal li Skʼop Diose skʼan jchantik lek stunesel (2Ti 2:15). Pe maʼuk noʼox, yuʼun skʼan jchantik lek stunesel skotol li vunetik xchiʼuk li videoetik ti jaʼ li kʼusitik chijchanubtasvan-o yoʼ xkʼotik ta yajchankʼop Kristo li krixchanoetike. *

¿Kʼusi xuʼ jpastik sventa jtunestik lek li kʼusitik chijchanubtasvan-oe? 1) Jkʼanbetik koltael li jkʼelvanej ta grupo kuʼuntike, 2) jchiʼintik ta cholmantal junuk prekursor ti lek chaneme o junuk jcholmantal ti lek xtojobe xchiʼuk 3) jchanilantik jayibuk velta. Mi laj xa ox jchantik lek stunesel li jeltos vunetik xchiʼuk li videoetike, mas me lek ta jkʼupintik spasel li kabteltik ta mantal ti xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jvaʼantik jpʼejuk nae.

REVISTA

FOYETOETIK

LIVROETIK

TRATADOETIK

VIDEOETIK

VUNETIK SVENTA TAKEL TA IKʼEL

TARJETA TI CHALBE SKʼOPLAL LI JW.ORG

^ par. 3 Oy junantik vunetik ti jaʼ sventa utsʼ alaliletik, ololetik, kerem tsebetik, krixchanoetik ti yan-o kʼusi xchʼunojike o li buchʼutik muʼyuk xchʼunojik ti oy li Diose. Pe mi sta-o chkiltik li jun krixchanoe xuʼ xkakʼbetik komel.