Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | JEREMÍAS 25-28

Tsotsuk koʼontontik jech kʼuchaʼal li Jeremiase

Tsotsuk koʼontontik jech kʼuchaʼal li Jeremiase

Li Jeremiase laj yal ti jaʼ jech chichʼ lajesel Jerusalen kʼuchaʼal li jteklum Siloe

26:6

  • Li xkaxail smantal Dios, ti jaʼ svinajeb ti te oy li Jeovae, te kom kʼuk sjalil li ta Siloe.

  • Li Jeovae laj yakʼ ti xichʼik batel jfilistaetik li xkaxail smantale xchiʼuk ti muʼyuk xa sut-o batel ta Siloe.

Li paleetike, li j-alkʼopetike xchiʼuk sjunul li jteklume laj yalik ti tsmilik li Jeremiase

26:8, 9, 12, 13

  • Li krixchanoetike tskʼan tstsakik Jeremías ta skoj ti chal ti chichʼ lajesel li Jerusalen xchiʼuk li temploe.

  • Muʼyuk xiʼ li Jeremiase xchiʼuk muʼyuk jatav.

Li Jeovae la xchabi li Jeremiase

26:16, 24

  • Ta skoj ti tsots-o yoʼonton li Jeremiase muʼyuk x-iktaat-o yuʼun li Jeovae.

  • Li Diose la stijbe yoʼonton Ahiqam ti tsots yoʼonton sventa xchabi li Jeremiase.

Ta skoj ti koltaat xchiʼuk patbat yoʼonton yuʼun Jeova li Jeremiase, 40 jabil laj yal jun aʼyej akʼo mi mu skʼan xchikintaik li epal krixchanoetike.