Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Li kʼejojetik sventa smuyubtael Jeovae chakʼ stsatsal koʼontontik

Li kʼejojetik sventa smuyubtael Jeovae chakʼ stsatsal koʼontontik

Li Pablo xchiʼuk Silase la skʼupil kʼoptaik Jeova ta kʼejojetik kʼalal tikʼilik ta chukele (Ech 16:25). Li ta jkʼakʼaliltike, li kermanotaktike la skʼejintaik kʼejojetik kʼalal jaʼo te oyik ti bu chtakatik batel ta tsatsal abtel li jchukeletik ta Sachsenhausen, li ta Alemania nazie xchiʼuk kʼalal jaʼo ikʼbilik batel ta Siberiae. Li skʼelobiltak liʼe chakʼ iluk ti chakʼbe stsatsal yoʼonton ermanoetik li kʼejojetik kʼalal jaʼo tsnuptanik prevaetike.

Li achʼ svunal kʼejoj, ti jaʼ Nichimuk koʼontonik jkʼejintatik li Jeovae sbie, chlik lokʼuk ta yan kʼopetik. Li kʼejojetik ti oy xa kuʼuntike jchanilantik li ta yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalaltik sventa xkom ta joltike (Ef 5:19). Vaʼun, kʼalal mi la jnuptantik prevaetike, jaʼ me tsvules ta joltik li chʼul espiritu li kʼejojetike. Tskoltautik xtok sventa jaʼuk te ta joltik li spatobil koʼontontike. Chakʼ kipaltik kʼalal ta jnuptantik prevaetike. Xchiʼuk kʼalal jaʼo jun koʼontontike, li kʼusitik chal li kʼejoje xkuxetuk koʼontontik chijkʼejin ta skoj ti xijmuyubaje (1Cr 15:16; Sl 33:1-3). Jaʼ yuʼun, kakʼ me kipaltik ta stunesel li kʼejojetik sventa smuyubtael li Jeovae.

MI LAJ AKʼEL LI VIDEO JUN KʼEJOJ TI TSATSUBTASVAN TA YORAIL VOKOLILE, TAKʼIK LI SJAKʼOBILTAK LIʼE:

  • ¿Kʼusi yakal tsnuptan li ermano Frost kʼalal la stsʼiba jun kʼejoje?

  • Li kʼejoje ¿kʼuxi la spatbe yoʼonton ermanoetik kʼalal jaʼo te oyik ti bu chtakatik batel ta tsatsal abtel li jchukeletik ta Sachsenhausen?

  • ¿Kʼusitik xuʼ xanuptan ti xuʼ jech chakʼ avipal li kʼejojetike?

  • ¿Kʼusitik kʼejojal chakʼan chakomes ta ajol?