Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | EVREOS 1-3

Jkʼantik li tukʼilale xchiʼuk jaʼ jpʼajtik li choplejale

Jkʼantik li tukʼilale xchiʼuk jaʼ jpʼajtik li choplejale

1:9

Li Jesuse skʼanoj li tukʼilale pe jaʼ spʼajoj li kʼusitik muʼyuk lek chil li Stote.

¿Kʼuxi xuʼ jchanbetik stalelal Jesus ti skʼanoj li kʼusitik tukʼ kʼalal ta jnuptantik jtosuk liʼe?

  • Kʼalal chkichʼtik akʼel ta preva ta sventa li mulivajele.

  • Kʼalal chichʼ lokʼesel ta tsobobbail li kutsʼ kalaltike.