Yakal tslatsik vunetik ta kajaetik li ermanoetik ta Betel ta Wallkill (Nueva York).

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Agosto ta 2019

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik

Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik ta sventa li kʼusi yaloj tspas Dios ta jelavele.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«Li Diose maʼuk chakʼbutik chʼul espiritu sventa xiʼel»

Chkuch me kuʼuntik li vokoliletik ta jnuptantik mi ta jpat koʼontontik li ta sjuʼel Diose.

LI JKUXLEJALTIKE

Jaʼuk jchiʼintik li buchʼutik skʼanojik li Jeovae

Li buchʼutik ta jchiʼintike xuʼ oy kʼusi lek xakʼ jchantik o xuʼ sokes jtalelaltik.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Kʼalal chichʼ biiltasel li moletik ta tsobobbaile

Li buchʼutik tsbeiltasik li tsobobbaile yichʼojik biiltasel jech kʼuchaʼal chal Vivliae.

LI JKUXLEJALTIKE

Kerem tseb, akʼo persa ta spasel «lekil abtelal»

¿Kʼusi xuʼ spas li kerem tsebetik sventa xtunik ta prekursor auksiliar o ta regulare?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Jkʼantik li tukʼilale xchiʼuk jaʼ jpʼajtik li choplejale

¿Kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li tukʼilale xchiʼuk ti jaʼ jpʼajojtik li choplejale?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Kakʼtik persa sventa xij-och li ta kuxob oʼontonal yuʼun Diose

¿Kʼusi skʼan jpastik sventa xij-och li ta kuxob oʼontonal yuʼun Dios xchiʼuk ti teuk oyutik-oe?

LI JKUXLEJALTIKE

Muʼyuk chchʼay ta sjol Dios li kʼusitik lek chichʼ pasele

¿Kʼusi skʼan xapas sventa xatun ta Betele?