Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | LUKAS 19, 20

¿Kʼusi chakʼ jchantik li lokʼolkʼop laj yal Jesus ta sventa li lajuneb minae?

¿Kʼusi chakʼ jchantik li lokʼolkʼop laj yal Jesus ta sventa li lajuneb minae?

19:12-24

¿Buchʼu skʼoplal o kʼusi skʼan xal li lokʼolkʼop laj yal Jesuse?

  1. Li yajval minae jaʼ skʼoplal li Jesuse.

  2. Li mosoiletike jaʼ skʼoplal li yajtsʼaklomtak Jesus ti tʼujbil chbatik ta vinajele.

  3. Li takʼin ti laj yakʼbe smosotak li yajval minae jaʼ skʼan xal ti tsots skʼoplal ti xichʼ pasel ta yajtsʼaklom Kristo li krixchanoetike.

Li ta lokʼolkʼop laj yal Jesuse jaʼ sventa spʼijubtas li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ti mu jechuk stalelalik kʼuchaʼal li chopol mosoile. Li Jesuse oy ta yoʼonton ti xchʼak lek skʼakʼalik li yajtsʼaklomtake, ti xakʼ yipalike xchiʼuk ti stunesik li kʼusitik oy yuʼunik sventa spasik ta yajtsʼaklomtak Kristo li krixchanoetike.

¿Kʼuxi xuʼ jchanbe stalelalik li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel sventa jpas ta yajtsʼaklomtak Kristo li krixchanoetike?