Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chano stunesel li jw.org

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Chano stunesel li jw.org

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Skotol li vunetik ta jtunestik sventa chijchanubtasvan-oe chalbe skʼoplal li jpajinatik ta jw.org. Li Svunal sventa stsobajel stestigotak Jeova xchiʼuk li tratado ¿Bu ta jtabetik stakʼobil li kʼusitik tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatike? laj yichʼ nopel sventa teuk xtakatik batel li ta jpajinatik ta Internet li krixchanoetike. Xuʼ jtunestik li jw.org sventa jtaktik batel jlikuk vun ti jaʼ ta jtunestik sventa xkakʼtik-o estudioe, xuʼ jtaktik batel ta koreo xchiʼuk xuʼ jtaktik batel ti bu xuʼ xichʼ yalesel o ti xichʼ kʼelel ta Internete. Taje xuʼ jech jpastik kʼalaluk ta jcholbetik mantal li buchʼu yan-o skʼop chkʼopojike. Bakʼintike xuʼ te jtakʼbetik li kʼusi tsjakʼik ta skoj ti muʼyuk te ta jtabetik stakʼobil li ta vunetik chkakʼtik-o estudioe. Mi lek xijtojob stunesel li jpajinatik ta Internete mas me lek kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal ta jcholtik mantale.

¿KʼUXI TA PASEL?

MI LAJ AKʼELIK LI VIDEO CHANO STUNESEL LI JW.ORG, NOPO BU XUʼ XATABE SKʼOPLAL TA JPAJINATIK TA INTERNET LIʼE:

  • Kʼalal chachiʼin ta loʼil li buchʼu mu xchʼun mi oy li Diose.

  • Kʼalal ta jpatbetik yoʼonton li buchʼu jaʼtik to oy kʼusi tsots la snuptane.

  • Kʼalal ta jkoltatik li buchʼu jal xa yiktaoj sba ta mantale.

  • Kʼalal ta jchapbetik smelolal ti bu chichʼ tael li takʼin sventa jpas li kabteltike.

  • Kʼalal ta jkoltatik jun krixchano ti yan-o slumal ti oy ta yoʼonton tskʼan chbat ta tsobajeletik mi sut batel ta slumale.