Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼuxi ti kuchem-o talel yuʼun Vivlia akʼo mi voʼne xa laj yichʼ tsʼibael, ti tsots laj yichʼ kontrainel xchiʼuk ti tskʼan ox tsjelik li kʼusi chale?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Isa 40:8

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li mantal liʼe, te chalbe skʼoplal ti kʼu yelan kuchem talel yuʼun li Vivliae.

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (ta pajina 16)

Kʼusi ta jakʼtik: Ta jkʼan ta jnaʼ kʼusi chanop ta sventa li sjakʼobil liʼe [kʼelbo li baʼyel sjakʼobil ta pajina 16]. Jlom krixchanoetike tsnopik ti jaʼ noʼox jun vinik la slikes talel li relijione. Yantik xtoke tsnopik ti jaʼ la jech xuʼ xnopajik-o ta stojolal Dios li krixchanoetike. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Snt 1:27

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li mantal liʼe te chalbe to mas skʼoplal ta sventa li Vivliae. Ta jkʼan chisut talel ta yan velta sventa xkalbetik skʼoplal li yan mantaletike.

CHIKINTAO KʼUSI CHAL DIOS SVENTA CHAKUXI SBATEL OSIL

Kʼusi ta jakʼtik: Jech kʼuchaʼal li kamigotaktike, li kutsʼ kalaltike xchiʼuk li yantik krixchanoetike oy sbiik. ¿Mi oy sbi ek li Diose?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 4:11

Kʼusi vunal chkakʼtik: Ep kʼusitik chchanubtasutik ta sventa Dios li Vivliae. Li foyeto liʼe chalbe skʼoplal junantik taje [akʼbo yil li pajina 6 xchiʼuk 7].

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole