Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Romanos 3:1-31

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • «Melel xkʼopoj li Diose» (1-8)

  • Oyik ta mulil li judaetik xchiʼuk jgresiaetike (9-20)

  • Tukʼilal ta sventa xchʼunel oʼontonal (21-31)

    • Muʼyuk buchʼu stabe li smukʼulal Diose (23)

3  Jaʼ yuʼun chaʼa, ¿kʼusi sbalil li judaile, o kʼusi sbalil li sirkunsisione?  Ta melel oy ep sbalil. Baʼyele jaʼ ti jaʼ kʼubanbatik li chʼul mantaletik yuʼun Diose.  ¿Kʼuxi ti vaʼ yelane? Mi oy buchʼu muʼyuk laj yakʼ xchʼunel yoʼontone, maʼuk skʼan xal ti muʼyuk xa tukʼ Dios ta skoj ti muʼyuk laj yakʼ xchʼunel yoʼontone, ¿mi mu jechuk?  ¡Moʼoj ta melel! Yuʼun melel xkʼopoj li Diose, akʼo mi jutkʼop* skotol li krixchanoetike, jech kʼuchaʼal xi tsʼibabile: «Sventa tukʼ xavichʼ albel akʼoplal ta akʼopojel xchiʼuk ti xapas kanal kʼalal chavichʼ chapanele».  Akʼo mi jech, mi jaʼ mas chalbe skʼoplal stukʼilal Dios ti muʼyuk jtukʼiltike, ¿kʼusi xuʼ xkaltik un? Maʼuk ti yuʼun muʼyuk tukʼ li Dios kʼalal chakʼ talel skʼakʼal yoʼontone, ¿mi mu jechuk? (Jaʼ jech chikʼopoj kʼuchaʼal chkʼopoj li krixchanoetike.)  ¡Moʼoj ta melel! ¿Kʼuxi xa onoʼox chchapan krixchanoetik Dios mi jeche?  Pe mi jutkʼopun xchiʼuk ti jaʼ chakʼ ta ilel ti melel xkʼopoj Dios ti ta jut kʼope xchiʼuk ti jaʼ ch-ichʼat-o ta mukʼ yuʼun li krixchanoetike, ¿kʼuxi xa noʼox chalbun Dios ti jpasmulilune chaʼa?  ¿Kʼu yuʼun mu xiuk xkaltik jech kʼuchaʼal jecheʼ kʼusi chalik junantik ta jtojolalkutik ti xi la chkalkutike: «Jpastik kʼusitik chopol sventa xtal ta jtojolaltik li kʼusitik leke»? Li chapanel tsta krixchanoetik taje jaʼ jech kʼuchaʼal chal li tukʼilale.  ¿Kʼusi chkaltik un chaʼa? ¿Mi mas toyol jkʼoplaltik li voʼotike? ¡Moʼoj ta melel! Yuʼun jamal xa onoʼox laj kakʼtik ta ilel ti oyik ta mulil ek li judaetik xchiʼuk jgresiaetike; 10  jech kʼuchaʼal xi tsʼibabile: «Muʼyuk buchʼu tukʼ, mi junuk; 11  mi junuk buchʼu oy spʼijil, mi junuk buchʼu tsaʼ li Diose. 12  Yan be stamoj skotolik, muʼyuk stu kʼotem skotolik; muʼyuk buchʼu chakʼ ta ilel li slekil oʼontonale, mi junuk». 13  «Xkoʼolaj kʼuchaʼal jomol mukinal kʼotem li snukʼike, loʼlavanem xchiʼuk li yokʼike.» «Te oy svenenoal chon* li ta yeike.» 14  «Noj ta chopol kʼoptael li yeike xchiʼuk noj ta kʼusitik ti toj kʼuxik chichʼ alele.» 15  «Xpʼitetik batel ta anil sventa tsmalik chʼichʼ.» 16  «Skotol ora toj chopol kʼusitik tspasbeik li krixchanoetike xchiʼuk chakʼbeik svokol, 17  muʼyuk bu yojtikinojik li sbelel jun oʼontonale.» 18  «Muʼyuk bu xiʼtaojik li Diose.» 19  Pe skotol li kʼusitik chal Mantale jnaʼojtik ti jaʼ chalbe batel li buchʼutik stsakojik ta mukʼ li kʼusi chal Mantale, sventa stsʼiji skotolik xchiʼuk xkom ta sbaik skotol krixchanoetik li tojol mulil chakʼ Diose. 20  Jaʼ yuʼun, muʼyuk buchʼu tukʼ skʼoplal ta stojolal Dios ti tspas li kʼusi skʼan pasel chal ta mantale, yuʼun li mantale jaʼ chakʼ ta ojtikinel lek li mulile. 21  Pe li avie laj xa yichʼ akʼel ta ilel ti xuʼ lek oyutik ta stojolal Dios akʼo mi maʼuk kuxulutik ta skoj li mantale. Taje te xa onoʼox vinaj talel skʼoplal ta Mantal xchiʼuk li kʼusitik yaloj J-alkʼopetike, 22  jech, li tukʼilal yuʼun Dios ta sventa li xchʼunel oʼontonal ta stojolal Jesukristoe jaʼ sventa skotol li buchʼutik oy xchʼunel yoʼontonike. Yuʼun mu snaʼ xtʼujvan. 23  Ta skoj ti jpasmulil skotolike, mu stabeik li smukʼulal Diose, 24  pe tukʼ ch-ilatik yuʼun Dios ta skoj li pojelal* la stoj Kristo Jesus sventa xuʼ xkolike. Liʼe jaʼ jun matanal ti laj yakʼ ta slekil yutsil yoʼonton li Diose. 25  Li Diose laj yakʼ kʼuchaʼal matanal sventa lekuk xil sba xchiʼuk li krixchanoetik ta skoj ti chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta xchʼichʼel li Kristoe. Ti jech la spase jaʼ sventa chakʼ ta ilel li tukʼilal yuʼune, yuʼun te toʼox stsʼikoj xchiʼuk tspas toʼox perton li muliletik kʼotem ta pasel ta voʼne li Diose. 26  Ti jech la spase jaʼ sventa chakʼ ta ilel li tukʼilal yuʼun stuk li avi kʼakʼal oyutike, sventa tukʼuk xkʼot skʼoplal kʼalal chal ti tukʼ li krixchano ti chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal Jesuse. 27  Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun ti xijtoyet chkaʼi jbatike? Mu sta-o maʼ taje. ¿Bu mantalil jech chal? ¿Mi jaʼ ta skoj li kʼusi ta jpase? Ta melel maʼuk, jaʼ li ta mantal sventa xchʼunel oʼontonale. 28  Yuʼun chkaltik ti tukʼ skʼoplal albil li jun krixchano kʼalal chakʼ xchʼunel yoʼontone, maʼuk ta skoj ti tspas li kʼusi chal mantale. 29  ¿Mi jaʼ noʼox van Sdios li judaetike? ¿Mi maʼuk van Sdios ek li jyanlumetike? Jaʼ, jaʼ Sdios ek li jyanlumetike. 30  Ta skoj ti jun noʼox li Diose, chal ti tukʼ skʼoplal li buchʼutik yichʼoj sirkunsision ta skoj ti oy xchʼunel yoʼontonike xchiʼuk tukʼ li buchʼutik muʼyuk yichʼoj sirkunsision ta skoj ti oy xchʼunel yoʼontonik eke. 31  ¿Mi ta jchʼaybetik skʼoplal mantal ta skoj li xchʼunel koʼontontike? ¡Moʼoj ta melel! Yuʼun ti kʼusie, ta jtsatsubtasbetik lek skʼoplal li mantale.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «jnopkʼop»; «j-epalkʼop».
O: «kiletel chon».
Kʼelo glosario.