Mateo 2:1-23

  • Talik jkʼelkʼanaletik (1-12)

  • Jatav batel ta Ejipto (13-15)

  • Tsmil neneʼ keremetik li Erodese (16-18)

  • Sut tal ta Nasaret (19-23)

2  Kʼalal vokʼ* xaʼox ta Belen ta Judea li Jesus ta skʼakʼalil ajvalil Erodese,* ¡kʼelo avil!, talik ta Jerusalen jkʼelkʼanaletik* ti likemik tal ta slokʼeb Kʼakʼale,  xi laj yalike: «¿Bu oy li buchʼu vokʼ ti ch-och ta ajvalil yuʼun judaetike?* Yuʼun laj kilbekutik skʼanalil kʼalal te toʼox oyunkutik ta slokʼeb Kʼakʼale, jaʼ yuʼun tal kichʼkutik ta mukʼ».*  Ilin li ajvalil Erodes kʼalal laj yaʼi taje, jaʼ jech ilin ek sjunul li Jerusalene.  Kʼalal laj xaʼox stsob skotol li bankilal paleetik* xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta Mantal* ta jteklume, lik sjakʼanbe bu chvokʼ li Kristoe.  Xi laj yalbeike: «Ta Belen ta Judea, yuʼun xi tsʼibabil yuʼun li j-alkʼope:  ‹Li voʼote ¡o Belen!, ta yosilal Juda, maʼukot jun jteklum ti batsʼi muʼyuk tsots akʼoplal ta jyalel ta stojolal li ajvaliletik ta Judae, yuʼun te chlokʼ tal ta atojolal jun ajvalil ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jchabichij ti chchabi li jteklumal Israele›».*  Vaʼun li Erodese la stak ta ikʼel ta mukul li jkʼelkʼanaletik sventa tsjakʼbe lek kʼusi ora vinaj li kʼanale.  Xi laj yalbe kʼalal la stakan batel ta Belene: «Batanik, lek me xasaʼik bu oy li uni olole, vaʼun xtal avalbeikun mi la ataike, sventa xbat kichʼ ta mukʼ ek».  Kʼalal laj yaʼiik li kʼusi laj yal ajvalile, la stam batel sbeik; ¡kʼelo avil!, jaʼ jbabe yuʼunik li kʼanal ti laj yilik kʼalal te toʼox oyik ta slokʼeb Kʼakʼale, vaʼun jaʼ to te paj ta stukʼil ti bu oy li uni olole. 10  Xkuxet tajek yoʼontonik* kʼalal laj yilik li kʼanale. 11  Kʼalal ochik ta yut nae te laj yilik li uni olol xchiʼuk smeʼe, li Mariae, vaʼun la skejan sbaik ta yichʼel ta mukʼ. Jech xtok, la slokʼes ta xkaxaik li kʼusitik ep sbalil yuʼunik sventa chakʼbeik smotone: laj yakʼbeik oro, sakil pom* xchiʼuk mirra.* 12  Pe ta skoj ti pʼijubtasatik yuʼun Dios ta xvayichik sventa mu sutik batel ta stojolal li Erodese, yan xa be la stamik batel kʼalal sutik ta slumalike. 13  Kʼalal batik xaʼoxe, ¡kʼelo avil!, li yaj-anjel Jeovae laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal Jose ta jun vaychil, xi laj yale: «Likan, ikʼo batel li uni olol xchiʼuk smeʼe, jatavan batel ta Ejipto, te koman-o jaʼ to mi oy kʼusi laj kalbote, yuʼun li Erodese yakal tsaʼ sventa tsmil li uni olole». 14  Jaʼ yuʼun lik li Josee, laj yikʼ batel ta akʼobaltik li uni olol xchiʼuk smeʼe, bat ta Ejipto, 15  te kom-o jaʼ to kʼalal cham li Erodese, sventa xkʼot ta pasel li kʼusi xi yaloj Jeova ta stojolal yaj-alkʼope: «Laj kikʼ lokʼel ta Ejipto li jnichʼone». 16  Vaʼun kʼalal laj yakʼ venta Erodes ti jaʼ mas manyaik li jkʼelkʼanaletik kʼuchaʼal stuke, toj echʼ xa noʼox ilin, jaʼ yuʼun la stak batel krixchanoetik sventa tsmil skotol li neneʼ keremetik ta Belen xchiʼuk ta skotol lumetik ta spat xokone, jaʼ li buchʼutik chib to jabil yichʼojik o ti mu to stae, jaʼ jech kʼuchaʼal la sjakʼbe lek li jkʼelkʼanaletik kʼusi ora lek vinaj li kʼanale. 17  Vaʼun kʼot ta pasel li kʼusi xi albil ta stojolal j-alkʼop Jeremiase: 18  «Laj yichʼ aʼiel yechʼomal eil ta Rama, yakal ch-okʼ xchiʼuk tsots x-avet ta at-oʼonton;* jaʼ yakal chokʼita yalab li Rakel ta skoj ti chʼabalik xae xchiʼuk mu skʼan patbel yoʼonton». 19  Kʼalal cham xaʼox li Erodese, ¡kʼelo avil!, li yaj-anjel Jeovae laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal Jose ta jun vaychil te ta Ejipto, 20  xi laj yale: «Likan, ikʼo batel li uni olol xchiʼuk smeʼe; batan ta yosilal Israel, yuʼun chamik xa li buchʼutik tskʼan tsmilik li uni olole». 21  Jaʼ yuʼun lik batel xchiʼuk laj yikʼ batel li uni olol xchiʼuk smeʼe, vaʼun och batel ta yosilal Israel. 22  Pe xiʼ sventa chbat li ta Judeae, yuʼun laj yaʼi ti jaʼ ochem ta ajvalil li Arkelaoe, jaʼ xa ochem ta xkʼexol li stote, li Erodese. Jech xtok, ta skoj ti pʼijubtasat yuʼun Dios ta jun vaychile, bat ta yosilal Galilea, 23  te tal ta naklej ta jun jteklum ti Nasaret sbie, sventa xkʼot ta pasel li kʼusi xi yaloj j-alkʼopetike: «Jnasaretal vinik* chichʼ albel skʼoplal».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «ayan».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «tskejan sba». Li ta voʼnee jaʼ senyail ti ch-ichʼvan ta venta li jun krixchanoe.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «Echʼem pʼij yoʼnik»; «Nichim noʼox yoʼontonik».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.