Ebreos 5:1-14

  • Jaʼ mas mukʼ skʼoplal li Jesuse, jaʼ mu sta li mero bankilal paleetike (1-10)

    • Jech kʼuchaʼal li Melkisedeke (6, 10)

    • La xchan xchʼunel mantal ta skoj ti laj yil svokole (8)

    • Jaʼ la sbain li pojelal sbatel osile (9)

  • Mantal ta sventa li buchʼu maʼuk yijil krixchanoe (11-14)

5  Yuʼun skotol li mero bankilal pale* ti te lokʼem tal ta stojolal krixchanoetike vaʼanbil sventa chkoltaatik ta kʼusitikuk noʼox ta stojolal li Diose, sventa chakʼ matanal xchiʼuk milbil matanaletik* ta skoj li mulile.  Xuʼ xkʼuxubin li buchʼutik mu kʼusi snaʼike xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk kʼusi lek batem ta pasel yuʼunike, yuʼun kʼun li stuk eke,  jaʼ yuʼun skʼan xakʼ matanaletik ek ta skoj li smultak jech kʼuchaʼal tspas ta stojolal li jteklume.  Muʼyuk buchʼu tsvaʼan sba stuk ta sventa li abtelal ti ichʼbil ta mukʼe, jaʼ noʼox xuʼ xichʼ vaʼanel yuʼun Dios jech kʼuchaʼal kʼot ta stojolal li Aarone.  Jaʼ jech kʼot ta stojolal li Kristo eke, yuʼun muʼyuk bu la saʼ yichʼel ta mukʼ stuk kʼalal kʼot ta mero bankilal palee, jaʼ noʼox laj yichʼ ichʼel ta mukʼ ta stojolal li Buchʼu xi laj yale: «Voʼot jnichʼonot; voʼon likʼot ta atot li avi kʼakʼale».  Oy bu xi chal xtoke: «Paleot* sbatel osil jech kʼuchaʼal li Melkisedeke».  La skʼan vokol kʼalal kuxul toʼox ta sba balumil li Kristoe xchiʼuk xvokolet ta stojolal li Buchʼu xuʼ xpojat ta lajelale, tsots x-avet xchiʼuk la smal yaʼlel sat, jaʼ yuʼun chikintabat lek ta skoj ti xiʼtaoj Diose.  Akʼo mi jaʼ nichʼonil, la xchan xchʼunel mantal ta skoj ti laj yil svokole.  Pe kʼalal laj xaʼox yichʼ tukʼibtasele jaʼ la sbain li pojelal sbatel osil ta sventa skotol li buchʼutik chchʼunbat smantale, 10  yuʼun laj xa yichʼ vaʼanel yuʼun Dios ta mero bankilal pale jech kʼuchaʼal li Melkisedeke. 11  Ep kʼusi skʼan xkalkutik ta sventa li Kristoe, pe vokol ta albel smelolal ta skoj ti amakoj achikinike. 12  Yuʼun akʼo mi jchanubtasvanejoxuk xa jechuk li avie, skʼan ti oy to buchʼu xchanubtasoxuk yan velta ta slikebal ta sventa li kʼunil chanubtaseletik ta sventa li lekil chʼul mantaletik yuʼun Diose, yuʼun yaʼlel chuʼil to chakʼanik yan velta, maʼuk chakʼanik li tsatsal veʼlile. 13  Mu xojtikin tukʼil kʼop li buchʼu jech-o chchuʼun ta yaʼlel chuʼile, yuʼun jaʼ jun olol. 14  Pe jaʼ sventa yijil krixchanoetik li tsatsal veʼlile, yuʼun lek xchanubtasoj snopbenik kʼalal tstunesike, taje jaʼ sventa xkʼel yuʼunik li kʼusi tukʼe xchiʼuk li kʼusi muʼyuk tukʼe.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.